Nieuws

Op de hoogte blijven van het LAN nieuws? Meld u hier direct aan voor onze nieuwsbrief!

Archief LAN nieuwsbrief

Officiële lancering van het EU PsyPal project in het Europese Parlement

Dinsdag 9 april was in Brussel de officiële lancering van het door de EU gefinancierde PsyPal project in het Europees Parlement. Met PsyPal willen we psilocybine-geassisteerde therapie bieden aan mensen die lijden aan existentiële nood wanneer ze geconfronteerd worden met een ongeneeslijke ziekte. In dit project gaat het om mensen met de ziekte van Parkinson, […]

11 april 2024
Situatie tekort salbutamol wordt onhoudbaar

De zorgen omtrent het ernstige tekort aan het inhalatiemedicijn salbutamol aerosol nemen in rap tempo toe. Steeds meer zorgprofessionals melden ons dat het medicijn bijna niet meer verkrijgbaar is. Ook vanuit onze leden bereiken ons berichten over toenemende tekorten. Deze bezorgdheid wordt versterkt door het feit dat zelfs alternatieven voor deze medicatie dreigen op te […]

08 april 2024
Ademhalen en een actievere leefstijl

Een van de belangrijkste barrières voor mensen met een chronische longziekte om niet te bewegen is de ervaren mate van dyspnoe (kortademigheid). Mensen ervaren door de dyspnoe angst om te bewegen en angst om nog kortademiger te worden. Uit het onderzoek van Ellen Ricke, gepromoveerd op het onderwerp therapietrouw ten aanzien van bewegen bij mensen […]

03 april 2024
Groot tekort salbutamol in Nederland: LAN aanbevelingen en alternatieven

Inhalatiemedicijn salbutamol aerosol* is momenteel in Nederland beperkt of niet leverbaar. De meeste apotheken hebben op dit moment slechts nul tot twee weken voorraad. Voor 550.000 longpatiënten** die hierop aangewezen zijn, kan dit acute problemen geven. Zeker voor de 85.000 kinderen** tot 6 jaar die nog te jong zijn om alternatieve inhalatoren (zoals droog poeder […]

28 maart 2024
Rutger Haandrikman stelt zich voor

Rutger Haandrikman is per 1 april a.s. de nieuwe directeur van Long Alliantie Nederland (LAN). Hij volgt hiermee Emiel Rolink op die hiervoor 14 jaar directeur was. Haandrikman heeft ruime werkervaring in zowel het bedrijfsleven als in de publieke sector (Hartstichting), in het bijzonder op het raakvlak van gezondheid en public affairs. Via de onderstaande […]

28 maart 2024
Advies Sectoroverstijgende prestatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland (ZiN) hebben een, zeker ook voor het longenveld, belangrijk advies uitgebracht. Zij adviseren om een sectoroverstijgende prestatie te gaan invoeren,  met als doel om de zorg te bekostigen die rondom de patiënt georganiseerd wordt. Het uitgangspunt voor het advies is geweest dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars bij het gebruik […]

27 maart 2024
Lancering PsyPal onderzoek naar ‘psilocybin-assisted therapy’ in de palliatieve fase in het Europese Parlement

Op 9 april 2024, 12.15-13.45 uur CET, vindt in het Europese Parlement in Brussel de lancering van het PsyPal project plaats. Dit project, gefinancierd door de Europese Unie, onderzoekt het gebruik van psilocybine in de palliatieve zorg voor mensen met ernstige COPD, de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose (MS) en Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). Long […]

25 maart 2024
Bevorderen van fysieke activiteit van mensen met COPD

Bevorderen van fysieke activiteit van mensen met COPD = Geen “one size fits all”. Fysieke activiteit is een belangrijk aangrijpingspunt voor behandeling bij mensen met COPD. Het heeft daarom bijvoorbeeld in de KNGF richtlijn COPD een prominente plaats gekregen. Tegelijkertijd laat wetenschappelijk onderzoek naar het effect van stimulering van fysieke activiteit nog wel eens teleurstellende […]

19 maart 2024
De stimuleringssubsidie voor het implementeren en borgen van COMPASSION staat online!

COMPASSION (Palliatieve zorg bij COPD) is één van de interventies van de stimuleringssubsidieronde van @ZonMw. Deze nieuwe ZonMw-stimuleringssubsidie staat nu online; zie hier het nieuwsbericht hierover op de website van ZonMw. Informatiebijeenkomst 4 april 2024 ZonMw organiseert een online informatiebijeenkomst op 4 april 2024 van 15.30-17.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u meer informatie over […]

05 maart 2024
De patiënt-therapeut relatie als middel voor een langdurige actieve leefstijl

Een actievere leefstijl is van cruciaal belang voor mensen met een chronische longziekte om hun ziekte te managen en om progressie van de ziekte tegen te gaan. Mensen met een longziekte moeten hiervoor hun gedrag veranderen om de klachten die zij hebben te verbeteren of om de ziekteprogressie te vertragen. Dit zelfmanagement van patiënten bij […]

04 maart 2024