Medicijntekorten blijven de longzorg in Nederland verstoren

Geplaatst op: mei 29, 2024

Medicijntekorten blijven een urgent en veelbesproken probleem. Zo waarschuwt de Patiëntenfederatie dat de gevolgen van medicijntekorten vaak ernstig zijn voor patiënten, met meer pijn en verhoogde stress als gevolg. Ook artsen besteden aanzienlijk meer tijd aan het omgaan met de gevolgen van deze tekorten, aldus een onderzoek van Medisch Contact. De NOS meldt vandaag dat farmaceuten jaarlijks honderden goedkope, maar essentiële geneesmiddelen van de Nederlandse markt halen. Dit komt doordat deze medicijnen door het preferentiebeleid niet winstgevend zijn, terwijl er wel kosten moeten worden gemaakt om de handelsvergunning te behouden.

Impact op de longzorg

In het longenveld merken we de impact hiervan al een tijdje, vooral door de aanhoudende tekorten aan salbutamol aerosol. De Long Alliantie Nederland (LAN) volgt de situatie rondom deze tekorten nauwlettend. Hoewel de hoogste nood lijkt afgenomen, blijven de tekorten zorgwekkend. Sommige medicatie komt pas beschikbaar in het vierde kwartaal van dit jaar, volgens Farmanco. De LAN blijft, samen met onder andere Longfonds, astmaVereniging Nederland en Davos (VND), CAHAG en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), alles in het werk stellen om tot oplossingen te komen.

Acties van de Long Alliantie Nederland

In maart hebben we, in samenwerking met beroepsgroepen en patiëntenverenigingen, een substitutieschema opgesteld met alternatieven per leeftijdscategorie. Dat bleek handvatten te bieden voor zorgverleners. Ook hebben we intensieve gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders, waaronder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), leveranciers, verzekeraars en brancheverenigingen, om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken voor zowel de korte als de lange termijn. In april hebben we een enquête uitgezet onder zorgverleners, waarvan de resultaten werden gebruikt om de urgentie en omvang van het probleem te onderstrepen bij verschillende instanties, waaronder de minister. Deze enquête, die bijna 700 reacties opleverde, is inmiddels afgesloten.

Politieke aandacht en verdere stappen

Al deze acties lijken langzaam effect te hebben. Minister Dijkstra heeft aangegeven er echt werk van te willen maken, getuige  de brief die ze naar de Kamer stuurde. Daarin is salbutamol aerosol aangemerkt als essentieel medicijn. De Kamer is nu aan zet om maatregelen te nemen. De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport debatteert aankomende donderdag, 30 mei van 10.00 – 14.00 uur, over het hulp- en geneesmiddelenbeleid. Door middel van een position paper van het Longfonds, ondersteund door de LAN, hebben we de Kamerleden gebriefd. De belangrijkste punten hieruit: sneller ingrijpen bij dreigende tekorten door de aanstelling van een centrale en onafhankelijke coördinator en een sterke focus op de verbetering van de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Ook de KNMP pleit voor het optimaliseren van de beschikbaarheid van geneesmiddelen, onder andere door sneller en vaker besluiten te nemen bij tekorten.

Oproep voor signalen uit het veld

De LAN blijft belangrijke signalen uit het veld graag ontvangen. Deze kunnen worden gestuurd naar info@longalliantie.nl.