19 april 2024: LANdelijk Longcongres Passende zorg bij COPD. Klik hier.

Bestuur en bureau

Bestuur

Mevrouw C. (Clémence) Ross
Voorzitter

De heer dr. B. (Bart) van Ewijk
Algemeen bestuurslid

De heer K.E. (Károly) Illy
Algemeen bestuurslid

Foto Hans in 'T Veen
De heer H. (Hans) in ’t Veen
Algemeen bestuurslid

De heer J.F.M. (Job) van Boven
Algemeen Bestuurslid

De heer K. (Kors). van der Ent
Algemeen bestuurslid

Mevrouw J. (Jiska) Snoeck-Stroband
Algemeen bestuurslid

Mevrouw S. (Susanne) van Vegten
Penningmeester

Bureau

Mr. drs. H.P. (Bert) Kuipers
Directeur a.i.

mw. M. (Melanie) van Eijkelenburg
Secretaresse

mw. M.J.W.P. (Marion) Foppele
Projectleider Bewegen en longziekten

mw. drs. L. (Lidewij) Sekhuis
Senior Projectleider o.a. Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname en Zorgpad Inhalatiemedicatie

mw. dr. E.M.L. (Els) Verschuur; MNSc, PhD
Projectleider Palliatieve zorg voor patiënten met COPD