Steunfonds Long Alliantie Nederland

De Long Alliantie Nederland maakt onderscheid tussen structurele en projectgebonden activiteiten. De structurele activiteiten worden bekostigd uit de contributies van de leden, de projectgebonden activiteiten uit subsidie- en sponsorgelden. Om de onafhankelijke positie van de Long Alliantie Nederland te waarborgen, worden sponsorgelden beheerd door Stichting Steunfonds Long Alliantie Nederland.

De stichting Steunfonds Long Alliantie Nederland ondersteunt, bevordert en faciliteert de doelstelling van de Long Alliantie Nederland. Dit doet zij door het ontvangen, beheren en toewijzen van sponsorgelden. De Stichting voert een actief beleid om financiële bijdragen te genereren vanuit het bedrijfsleven voor activiteiten op het gebied van preventie, zorg en kennis rondom longziekten.

De Stichting Steunfonds Long Alliantie Nederland heeft een bestuur dat wordt gevormd door:

De Stichting Steunfonds Long Alliantie Nederland ondersteunt onder meer de volgende projecten:

U kunt de Stichting Steunfonds Long Alliantie Nederland steunen door geld over te maken op bankrekeningnummer: NL62 TRIO 0198 3876 87. 
U kunt in contact komen met het Steunfonds door een mail te zenden naar: info@longalliantie.nl.