Welkom bij de
Long Alliantie Nederland

De Long Alliantie Nederland (LAN) is de federatieve vereniging op het gebied van chronische longaandoeningen. Binnen de LAN bundelen partijen uit het longenveld, zoals patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en bedrijven hun krachten. Het doel hiervan is preventie en het verbeteren van de zorg voor longpatiënten.

Impressie handen

Nieuws

Wetenschappelijk artikel COMPASSION-onderzoek gepubliceerd

Het derde en laatste artikel van het COMPASSION-onderzoek is gepubliceerd. Dit artikel in Palliative Medicine Journal gaat over de effectiviteit van proactieve palliatieve zorg bij patiënten met COPD. Eerste en tweedelijns zorgverleners van interventieregio’s Martini Ziekenhuis, LangeLand Ziekenhuis, Zaans Medisch Centrum en Slingeland Ziekenhuis werden getraind om palliatieve zorg te integreren in de reguliere COPD-zorg. […]

20 april 2023
AstmaVereniging Nederland en Davos en Long Alliantie Nederland presenteren verkenning kinderen met astma, (inhalatie)allergie en luchtwegklachten

Veel kinderen hebben een longziekte, ontwikkelen luchtwegklachten of krijgen te maken met beschadigde longen. Nu al is astma de meest voorkomende chronische kinderziekte in Nederland. En dit aantal kinderen stijgt. Leefstijl, klimaatverandering en luchtvervuiling spelen een rol. De astmaVereniging Nederland en Davos (VND) en de Long Alliantie Nederland hebben een verkenning uitgevoerd om de problemen […]

11 april 2023
Online informatiesessie project Bewegen & Longziekten

Bewegen is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor mensen met een longziekte. De LAN zet zich in om meer mensen met een longziekte, meer te laten bewegen. De afgelopen twee jaar deden we dit in het project Bewegen & Longziekten. Om goede initiatieven en ontwikkelde producten te presenteren, organiseert de LAN op donderdag 23 februari […]

21 februari 2023
Heleen den Besten verlaat de Long Alliantie Nederland

Heleen den Besten heeft na zeven jaar de Long Alliantie Nederland verlaten. Bij de LAN heeft Heleen zich onder meer bezig gehouden met de aanpak van beroepslongziekten, Long-COVID en astma.  In de afgelopen jaren is op al deze dossiers veel bereikt. Zo is onder aanvoering van Heleen het onderwerp beroepslongziekten veel prominenter op de agenda […]

14 februari 2023

Neem ook een kijkje op onze andere websites

Longaanval

Voor het Zorgpad COPD Longaanval

Voor feiten en cijfers over longziekten in Nederland

Toolbox voor passende palliatieve zorg bij COPD

Aankomende evenementen

Leden Long Alliantie Nederland

Terug naar boven