Over ons

De Long Alliantie Nederland (LAN) is een vereniging met de ledenvergadering als hoogste besluitvormende orgaan. Minimaal tweemaal per jaar komt de ledenvergadering bijeen. De ledenvergadering besluit over de samenstelling van het bestuur. Besluiten van de vereniging worden uitgevoerd door het bestuur, dat wordt ondersteund door het landelijk bureau.

Doelen

De LAN zet zich in voor optimale preventie en behandeling van chronische longaandoeningen met de volgende doelen:

We doen dit in samenwerking met 34 lidorganisaties, bestaande uit onder andere beroepsgroepen in de longzorg, patiëntenverenigingen en zorgorganisaties. Samenwerking zorgt hierbij voor synergie.  Gezamenlijk ontwikkelen we een visie en voeren beleid uit op gebied van preventie en behandeling van chronische longzorg. Hierbij zoeken we de samenwerking met overheid, zorgverzekeraars, politiek en andere partijen.

Anbi Status

Giften aan een goed doel zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Eén van die voorwaarde is dat het goede doel door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Long Alliantie Nederland staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hieronder vindt u alle informatie omtrent deze ANBI status.

Naam:Long Alliantie Nederland
KvK nummer:32143205
Contactgegevens:  Klik hier 
Bestuurssamenstelling: Klik hier 
Beleidsplan:Klik hier 
Bezoldigingsbeleid LAN bestuurLAN bestuursleden ontvangen voor hun bestuurslidmaatschap geen bezoldiging. De voorzitter ontvangt een jaarlijkse vergoeding van €25.000 (inclusief BTW).
BanknummerIBAN NL17 TRIO0390227919
RSIN/fiscaal nummer8201.78.901L01.101.0

De verslagen van in 2015-2021 uitgevoerde werkzaamheden alsmede de financiële verantwoording over de jaren 2015 t/m 2021 zijn onderstaand te vinden:

Contact

De adresgegevens van de Long Alliantie Nederland zijn:

Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
info@longalliantie.nl

De Long Alliantie Nederland is gehuisvest in “Het huis van de Gezondheid” op de 3e etage.