19 april 2024: LANdelijk Longcongres Passende zorg bij COPD. Klik hier.

Nieuws

Op de hoogte blijven van het LAN nieuws? Meld u hier direct aan voor onze nieuwsbrief!

Archief LAN nieuwsbrief

Thuismonitoring vermindert ziekenhuisopname bij longaanvallen

Zijn longaanvallen te voorkomen met thuismonitoring? Een pilot met een app, smartwatch en buddy blijkt succesvol. Het leidde tot vier keer minder ziekenhuisopnames van ernstige longaanvallen en vijf keer minder ligdagen. Zorgvisie schreef er een artikel over. Meer weten? Kom dan vrijdag (19 april) naar het LAN-congres over passende regionale zorg bij COPD met longaanval […]

15 april 2024
Oproep Stimuleringssubsidie ZonMw Compassion Palliatieve zorg bij COPD

Op 4 april 2024 vond de informatiebijeenkomst over de subsidieoproep ‘Stimuleringssubsidie implementeren in de palliatieve zorg ronde 3’ van ZonMw plaats voor potentiële aanvragers. Hierin kwamen de interventie Compassion en het Leerwerkplatform van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) aan bod. Ook was er informatie over implementatie en het schrijven van een subsidieaanvraag. Het artikel over de […]

12 april 2024
Officiële lancering van het EU PsyPal project in het Europese Parlement

Dinsdag 9 april was in Brussel de officiële lancering van het door de EU gefinancierde PsyPal project in het Europees Parlement. Met PsyPal willen we psilocybine-geassisteerde therapie bieden aan mensen die lijden aan existentiële nood wanneer ze geconfronteerd worden met een ongeneeslijke ziekte. In dit project gaat het om mensen met de ziekte van Parkinson, […]

11 april 2024
Korte enquête voor zorgprofessionals over tekorten salbutamol

De voorraden salbutamol blijven afnemen en dit baart ons zorgen. Om de impact en de gevolgen van deze tekorten grondig te begrijpen, houdt de Long Alliantie Nederland (LAN) nauwlettend toezicht. Zorgprofessionals spelen  een cruciale rol in dit proces. Ervaringen en inzichten uit het veld zijn van onschatbare waarde voor ons. Daarom nodigen wij zorgprofessionals uit […]

11 april 2024
Situatie tekort salbutamol wordt onhoudbaar

De zorgen omtrent het ernstige tekort aan het inhalatiemedicijn salbutamol aerosol nemen in rap tempo toe. Steeds meer zorgprofessionals melden ons dat het medicijn bijna niet meer verkrijgbaar is. Ook vanuit onze leden bereiken ons berichten over toenemende tekorten. Deze bezorgdheid wordt versterkt door het feit dat zelfs alternatieven voor deze medicatie dreigen op te […]

08 april 2024
Inhalatoren noodgedwongen verwijderd van inhalatorgebruik.nl

Juiste inhalatie-instructie is van groot belang voor een goed gebruik van inhalatoren. Ruim 70% van alle longpatiënten maakt (on)bewust fouten die leiden tot verkeerd gebruik van inhalatoren. De Long Alliantie Nederland ontwikkelt al jaren eenduidige voorlichtingsmaterialen. Deze materialen zijn vastgesteld door een team van onafhankelijke experts en zijn zonder winstoogmerk gebundeld en vrij beschikbaar voor […]

05 april 2024
Ademhalen en een actievere leefstijl

Een van de belangrijkste barrières voor mensen met een chronische longziekte om niet te bewegen is de ervaren mate van dyspnoe (kortademigheid). Mensen ervaren door de dyspnoe angst om te bewegen en angst om nog kortademiger te worden. Uit het onderzoek van Ellen Ricke, gepromoveerd op het onderwerp therapietrouw ten aanzien van bewegen bij mensen […]

03 april 2024
Groot tekort salbutamol in Nederland: LAN aanbevelingen en alternatieven

Inhalatiemedicijn salbutamol aerosol* is momenteel in Nederland beperkt of niet leverbaar. De meeste apotheken hebben op dit moment slechts nul tot twee weken voorraad. Voor 550.000 longpatiënten** die hierop aangewezen zijn, kan dit acute problemen geven. Zeker voor de 85.000 kinderen** tot 6 jaar die nog te jong zijn om alternatieve inhalatoren (zoals droog poeder […]

28 maart 2024
Rutger Haandrikman stelt zich voor

Rutger Haandrikman is per 1 april a.s. de nieuwe directeur van Long Alliantie Nederland (LAN). Hij volgt hiermee Emiel Rolink op die hiervoor 14 jaar directeur was. Haandrikman heeft ruime werkervaring in zowel het bedrijfsleven als in de publieke sector (Hartstichting), in het bijzonder op het raakvlak van gezondheid en public affairs. Via de onderstaande […]

28 maart 2024
Advies Sectoroverstijgende prestatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland (ZiN) hebben een, zeker ook voor het longenveld, belangrijk advies uitgebracht. Zij adviseren om een sectoroverstijgende prestatie te gaan invoeren,  met als doel om de zorg te bekostigen die rondom de patiënt georganiseerd wordt. Het uitgangspunt voor het advies is geweest dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars bij het gebruik […]

27 maart 2024