Bezoekers willen na congres aan de slag met nieuwe COPD-landkaarten

Geplaatst op: juni 24, 2024

Het congres van Long Alliantie Nederland op 19 april van dit jaar bracht het hele longenveld bijeen. Het congres was gewijd aan het thema van passende zorg bij COPD met longaanval. De circa 300 bezoekers waardeerden het congres gemiddeld met een 8.

Op het congres werden door de NZa nieuwe COPD-landkaarten gepresenteerd die laten zien dat er grote verschillen zijn in de zorg en behandeling van longaanvallen. De aanwezigen kregen de gelegenheid om met de eigen regio deze landkaarten te bestuderen en samen het gesprek aan te gaan hoe passend hun eigen zorg is. In het middagprogramma stonden goede voorbeelden van passende zorg centraal, waaronder transmurale palliatieve zorg, betere samenwerking bij inhalatie-instructie, maar ook de rol van eHealth bij zelfmanagement.

Reacties

Uit de reacties van de deelnemers kwam veel enthousiasme naar voren om met de nieuwe landkaarten over COPD-longaanvallen aan de slag te gaan. Men was blij met de concrete aanpak en aanleiding voor verdere samenwerking. De gedeelde positieve drive, van collega’s in allerlei beroepsgroepen, werd ook als inspirerend ervaren. ‘We willen allemaal de beste zorg voor de longpatiënt’. Er zijn tal van suggesties gedaan voor toekomstige congressen waar zorgprofessionals, beleidsmakers en bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten rond longzorg. Wij hopen hier als Long Alliantie Nederland natuurlijk een vervolg aan te geven.

Cartoons

Een tekenaar heeft verslag van de dag gedaan met ludieke cartoons over de centrale onderwerpen, zoals passende zorg, de regiokaarten, preventie, samenwerking en inhalatiemedicatie. Iedereen kan deze cartoons nog naar wens inzetten. De verzameling cartoons is via dit zip-bestand te downloaden.

De presentaties van het congres en de nieuwe COPD-kaarten zijn via de MedNet-website in te zien. Binnenkort worden de presentaties ook via onze website voor iedereen blijvend toegankelijk gemaakt.

Zie ook

Kwaliteitsstandaard COPD-longaanval met ziekenhuisopname

Regionale verschillen in de zorg voor COPD-patiënten bij longaanvallen