Inhalatorgebruik.nl

Voor longpatiënten is inhalatiemedicatie erg belangrijk. Inhalatiemedicatie is alleen effectief bij goed gebruik en de juiste uitvoering van de behandeling. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de longpatiënten hun inhalatiemedicatie niet juist gebruiken.  

De Long Alliantie ontwikkelt voorlichtingsmateriaal zodat er op een universele manier voorlichting gegeven kan worden aan patiënten. Deze materialen worden aangeboden op de website inhalatorgebruik.nl en zijn zowel voor patiënten als zorgverleners toegankelijk. De website is ondersteunend aan het consult en de inhalatie-instructie van de zorgverlener. 

Voorlichtingsmaterialen
Het streven is om uniforme voorlichtingsmaterialen van alle inhalatoren die op de Nederlandse markt te verkrijgen zijn. Het pakket van materialen omvat inhalatieprotocollen, patiëntenkaarten en voorlichtingsvideo’s in de talen Nederlands, Engels, Arabisch en Turks.  Ook is een overzicht te vinden van de adressen waar placebo’s van inhalatoren aan te vragen zijn. 

De materialen zijn in nauwe samenwerking gemaakt met de leden van de LAN, waaronder Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS) en de branchevereniging van apothekers (KNMP). De wetenschappelijke onderbouwing is verzorgd door de afdeling Farmaceutische Technologie en Biofarmacie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Inhalatorgebruik.nl wordt elk jaar ruim 1,8 miljoen keer bezocht en wordt veelvuldig gebruikt in de dagelijkse praktijk van apotheek, huisartsenpraktijk en ziekenhuis.

Ga naar www.inhalatorgebruik.nl

Contactpersoon: Lidewij Sekhuis, projectleider Long Alliantie Nederland (sekhuis@longalliantie.nl)  

Terug naar boven