Inhalatorgebruik.nl

Voor longpatiënten is inhalatiemedicatie erg belangrijk. Inhalatiemedicatie is alleen effectief bij goed gebruik en de juiste uitvoering van de behandeling. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de longpatiënten hun inhalatiemedicatie niet juist gebruiken. Hierdoor profiteert de patiënt niet optimaal van de medicatie.  Hier is dus ruimte voor verbetering. Verbetering in kwaliteit van leven en in efficiëntie van zorg.

Landelijke infrastructuur eenduidige inhalatie
In het project ‘landelijke infrastructuur eenduidige inhalatie’ worden hulpmiddelen ontwikkeld voor zowel zorgverleners als patiënten met als doel de effectiviteit van inhalatiemedicatie voor longpatiënten te verbeteren. Het project in onderdeel van het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL) , (link naar nationaal actieprogramma chronische longziekten) uitgevoerd door de LAN. De doelstelling is 20 procent meer rendement van inhalatiemedicatie. Om dit doel te bereiken worden onder andere protocollen ontwikkeld voor zorgverleners, voorlichtingsmaterialen voor patiënten en scholingen.

Inhalatorgebruik.nl
Een van de middelen om de doelstelling van het NACL te bereiken is de website inhalatorgebruik.nl. De website is bedoeld voor zorgverleners en patiënten en bevat protocollen, voorlichtingsfilmpjes en gebruiksaanwijzingen voor patiënten, ontwikkeld in samenwerking met het Longfonds. De website is ondersteunend aan het consult en de inhalatie-instructie van de zorgverlener. De komende tijd wordt de website verder uitgebreid.

De inhalatieprotocollen zijn ontwikkeld door de LAN, in nauwe samenwerking met Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS), Kwaliteitskring NODE (namens de branchevereniging van apothekers (KNMP)) en de Tjongerschans (namens V&VN Longverpleegkundigen). De wetenschappelijke onderbouwing is verzorgd door de afdeling Farmaceutische Technologie en Biofarmacie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Scholingen
ook scholingenvoor zorgverleners zijn onderdeel van de infrastructuur. 

Ga naar www.inhalatorgebruik.nl

Terug naar boven