Kwaliteitsstandaard COPD-longaanval

In de Kwaliteitsstandaard COPD-longaanval met ziekenhuisopname is vastgelegd hoe goede zorg eruit ziet. De kwaliteitsstandaard is ontwikkeld door de Long Alliantie Nederland (LAN),  en heeft daarin nauw samengewerkt met alle partijen in het longveld, in het bijzonder met de NVALTCAHAG en het Longfonds.

Kwaliteitsstandaard in register Zorginstituut Nederland

De Kwaliteitsstandaard COPD-longaanval met ziekenhuisopname is opgenomen in het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut Nederland.

De Kwaliteitsstandaard bestaat uit:

Klik op de logo’s voor meer informatie:

Meer dan 50% van alle COPD-gerelateerde zorgkosten is toe te schrijven aan (her)opnamen als gevolg van longaanvallen. Door de juiste behandeling tijdens en na opname kan worden voorkomen dat de ziekte erger wordt, wat bijdraagt aan de preventie van longaanvallen én de druk op de zorg vermindert.

Regionale verschillen in COPD-zorg bij longaanvallen

In Nederland zijn grote regionale verschillen in de zorg voor COPD-patiënten bij longaanvallen. Dat blijkt uit de data-analyse die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Long Alliantie Nederland (LAN) samen uitvoerden.
De LAN roept zorgpartijen op om in hun regio het gesprek hierover te voeren en de Kwaliteitstandaard toe te passen.

Minder opnamedagen voor COPD patiënten na een longaanval

Belangrijke meerwaarde van het verlenen van zorg volgens de Kwaliteitsstandaard is een vermindering van 20% van het aantal opnamedagen van COPD patiënten na een longaanval, zo blijkt uit een pilotonderzoek in 8 regio’s tussen 2014 en 2020. Sindsdien hebben verscheidene andere regio’s meegedaan bij de verdere ontwikkeling van (onderdelen van) het Zorgpad.

Regio’s die mee hebben gewerkt aan het ontwikkelen van (onderdelen van) het Zorgpad. Klik op de afbeelding om te vergroten.

Aandacht voor samenwerking en wensen patiënt

Het voorkómen van een nieuwe longaanval en een nieuwe opname is belangrijk. Daarom staat in deze Kwaliteitsstandaard niet alleen de inhoud van de zorg centraal, maar focust deze ook op het contact tussen patiënt en zorgverlener, en de samenwerking tussen (onder meer) ziekenhuis, zorggroep, paramedici en thuiszorg. De wensen en behoeften van de patiënt, verwerkt in persoonlijke streefdoelen, zijn leidend en geven de patiënt meer grip op het omgaan met COPD.

Minister Helder: “De Kwaliteitsstandaard COPD Longaanval met ziekenhuisopname is passende zorg, zoals het Integraal Zorgakkoord dat bedoelt. Het is belangrijk dat verdere toepassing wordt gerealiseerd.”

Terug naar boven