LAN update: Mogelijke verlichting in salbutamol-tekorten, resultaten zorgverlener enquête en voortdurende dialoog

Geplaatst op: april 30, 2024

Er lijkt enige verlichting te komen in de salbutamol-tekorten. Volgens de Farmanco-website van de KNMP, die geneesmiddelentekorten registreert, zijn er naar verwachting vanaf week 18 weer leveringen van bepaalde producten mogelijk. We hebben ons substitutieschema hierop aangepast, welk je kunt vinden via deze link .

Enquête: Impact salbutamol tekort afgelopen 2 weken

Onlangs hebben we een korte enquête uitgezet onder zorgprofessionals over de tekorten. Tot nu toe hebben we 640 reacties ontvangen, waarvan 13% afkomstig van apothekers, 12% van apothekersassistenten, 15% van huisartsen, 14% van longartsen, 13% van kinderartsen en 25% van verpleegkundigen/POH/VS. We delen graag de belangrijkste bevindingen:

  • 24% van de respondenten heeft in de afgelopen zeven dagen aan >10 patiënten (12%: 6-9 patiënten; 43%: 1-5 patiënten) moeten uitleggen dat salbutamol aerosol niet beschikbaar was. In vrijwel alle gevallen moesten zij een alternatief zoeken en/of werd er minder verstrekt.
  • 76% van de zorgverleners geeft aan dat in hun ogen in minimaal één geval (of zelfs in alle gevallen: 11%) het niet optimaal was om een alternatief voor te schrijven.
  • 73% van de respondenten maakt zich zorgen (waarvan meer dan de helft “ernstig zorgen”) over het verloop van het tekort in de komende twee weken. Velen geven aan dat de alternatieven ook steeds schaarser worden.
  • 28 respondenten (4.5%) geven aan dat zij in hun omgeving al ernstige consequenties van het salbutamol tekort hebben gezien zoals spoedeisende hulp bezoeken of ziekenhuisopnames.

Oplossingen

De LAN blijft in gesprek met alle relevante partijen. Recentelijk hebben we gesproken met de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie van VWS, waarbij we onze zorgen hebben geuit en hebben gehoord welke stappen zij ondernemen om de tekorten op de korte termijn aan te pakken. Helaas zien we dat de tekorten niet van de ene op de andere dag opgelost kunnen worden. Daarnaast hebben we ook gesprekken gevoerd met fabrikanten, verzekeraars, groothandels, de IGJ en het CBG. Met al deze partijen blijven we intensief in gesprek om zowel korte- als langetermijn oplossingen te vinden.