Integreer palliatieve interventies in de normale COPD-zorg

Geplaatst op: april 18, 2024

Dit is de titel van het artikel in Zorgvisie van Krista Kroon waarin ze longarts Kris Mooren interviewt over haar visie op palliatieve zorg voor mensen met ernstige COPD. Een heel mooi interview! In het interview wordt uitgelegd hoe belangrijk het is om palliatieve zorginterventies te integreren in de normale COPD-zorg.

Ook het belang van scholing wordt benoemd. Long Alliantie Nederland heeft de afgelopen jaren de online toolbox Passende palliatieve zorg bij COPD (www.palliatievezorgcopd.nl) ontwikkeld met daarin kennis, inzichten en veel tools, video’s en andere materialen. Kris Mooren heeft hier ook aan bijgedragen. Daarnaast is het Blended Learning Programma Palliatieve zorg bij COPD ontwikkeld; deze is ook te vinden in de toolbox.

Kris Mooren is één van de sprekers op het LANdelijk Longcongres 2024.

Lees hier het artikel