LAN in het nieuws… vergroten bewustwording goede inhalatie

Geplaatst op: april 26, 2024

Op vrijdag 26 april is een artikel in de Telegraaf verschenen waarin het grote publiek bewust wordt gemaakt van het belang van goed inhaleren bij inhalatiemedicatie. Senior projectleider Lidewij Sekhuis van de Long Alliantie Nederland geeft daarbij aan dat ruim 70% van de mensen die inhalatiemedicatie gebruiken fouten maakt. Hierbij gaat Sekhuis in op de soort fouten en geeft ze aan dat deze fouten vaak onbewust optreden. Ook is er aandacht voor een goede inhalatie instructie, zowel bij start als bij jaren gebruik. De lezers worden gewezen op de website inhalatorgebruik.nl, waar zij in verschillende talen instructiefilms kunnen vinden. Ook roept de LAN patiënten op om zelf bij zorgverleners een herhaalinstructie te vragen als zij al jaren inhalatoren gebruiken en in het afgelopen jaar geen instructie hebben ontvangen.

Het gehele artikel is hier te lezen.