Bewegen en Longziekten

6 op de 10 longpatiënten bewegen niet of niet genoeg. Longpatiënten geven aan dat zij geen tijd of geen energie hebben, en dat ze bang zijn om benauwd te worden1. Toch zou het voor de meeste mensen met een longziekte goed zijn om meer te bewegen. Doordat de (ademhalings)spieren sterker worden, zijn mensen die voldoende bewegen minder benauwd en hebben ze meer energie. Ook zijn er mogelijk minder ziekenhuisopnames nodig2,3. Daarnaast draagt bewegen bij aan een betere kwaliteit van leven: longpatiënten die regelmatig bewegen zijn minder eenzaam en blijven langer zelfstandig4. De effecten en urgentie van bewegen met een longziekte zijn weergegeven in deze infographic.

Dat is de reden dat de LAN het project Bewegen & Longziekten is gestart. Het doel van dit project is om meer mensen met een longziekte meer te laten bewegen. Als eerste stap is een verkenning uitgevoerd naar het onderwerp. Aan de hand van deze achtergrond én met de input van experts uit het werkveld, komen we tot onderbouwde oplossingen. In dit project is het belangrijk om landelijk meer tijd en aandacht te vragen voor (bewegen met) longziekten. Ook willen we de verbinding tussen de zorg en gemeente versterken, en reeds bestaande initiatieven zoals de beweegkaart en de COPD Challenge uitvergroten. We willen ons hierbij inzetten om het leven van alle longpatiënten een stukje beter, leuker en gezonder te maken. Voor input, vragen of feedback kunt u contact opnemen met Christiane Luttikhuizen.

In dit project werkt de LAN samen met:

  1. Bewegen met een longziekte. Marianne Heins, Monique Heijmans, NIVEL, 2018.
  2. De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen, Ecorys, 2017.
  3. Longcijfers.nl
  4. Bewegen met COPD, 2020. www.longfonds.nl/longziekten/copd/leven-met-copd/bewegen.
Terug naar boven