Bewegen en Longziekten

Informatie

6 op de 10 longpatiënten bewegen niet of niet genoeg. Longpatiënten geven aan dat zij geen tijd of geen energie hebben, en dat ze bang zijn om benauwd te worden. Toch zou het voor de meeste mensen met een longziekte goed zijn om meer te bewegen. Doordat de (ademhalings)spieren sterker worden, zijn mensen die voldoende bewegen minder benauwd en hebben ze meer energie. Ook zijn er mogelijk minder ziekenhuisopnames nodig. Daarnaast draagt bewegen bij aan een betere kwaliteit van leven: longpatiënten die regelmatig bewegen zijn minder eenzaam en blijven langer zelfstandig. De effecten en urgentie van bewegen met een longziekte zijn weergegeven in deze infographic.

Voor mensen met een chronische longziekte zijn zowel medicatie als bewegen belangrijke behandelopties. Naar medicatietrouw is al veel onderzoek gedaan. Over therapietrouw bij bewegen is veel minder bekend. Daarnaast zijn er nog geen medicijnen die chronische longziekten kunnen genezen. Bewegen is hierdoor de beste manier om de ziekte zoveel mogelijk onder controle te houden. Als er één doelgroep is voor wie therapietrouw bij bewegen belangrijk is, dan zijn het wel mensen met een chronische longziekte. Mensen met een longziekte moeten echter een actievere leefstijl langdurig volhouden om hun ziekte te managen. Daar kunnen ze wellicht ook uw steuntje in de rug goed bij gebruiken.

Werkgroep

De leden van de werkgroep Bewegen en Longziekten bespreken gemiddeld zo’n 8-10 keer per jaar de ontwikkelingen binnen “Bewegen en Longziekten” met elkaar door. Tot de werkgroep Bewegen en Longziekten behoren collega’s met verschillende functies van diverse organisaties. Één ding hebben we allemaal gemeen: We willen dat iedereen met een chronische longziekte voldoende handelingsperspectieven heeft om in beweging te komen, te zijn en te blijven. Zodat deze mensen met een chronische longziekte zelf de winst van het in beweging zijn kunnen gaan ervaren.
Benieuwd naar wie er allemaal zijn aangesloten bij deze werkgroep? Onder de lichtblauwe hexagon knop Netwerk stelt iedereen zichzelf voor.

Het doel

Meer mensen met een longziekte meer laten bewegen, dat is het doel van het project Bewegen en Longziekten. Met de input van de werkgroep, experts uit het werkveld, komen we tot onderbouwde oplossingen. In dit project is het belangrijk om landelijk meer tijd en aandacht te vragen voor (bewegen met) longziekten. We willen de verbinding tussen de zorg en gemeente versterken, en reeds bestaande initiatieven zoals de Beweegkaart en de Longuitdaging uitvergroten. We zetten ons samen in om het leven van alle longpatiënten een stukje beter, leuker en natuurlijk gezonder te maken. Daar kunnen we uw hulp ook bij gebruiken.

Hoe?
Houdt u zich bezig met een interessante studie die te maken heeft met dit onderwerp of heeft u een artikel of interview te delen over Bewegen en Longziekten? We komen graag met u in contact.
Voor input, vragen of feedback over het onderwerp Bewegen en Longziekten kunt u contact opnemen met de LAN via bewegenenlongziekten@longalliantie.nl.

Neem contact op met de LAN

Videoboodschap

Ellen Ricke,  SR Beleidsadviseur van Longfonds

Voor wie

Voor alle mensen die, net als wij, gemotiveerd zijn om mensen met een chronische longaandoening meer te laten bewegen. Dat kunnen zorgverleners, sportprofessionals en overkoepelende bedrijven, instanties, organisaties op het gebied van Zorg, Sport en Bewegen zijn.

Misschien bent u op zoek naar meer houvast of achtergrond informatie over wat bewegen met een chronische longaandoening kan betekenen voor een patiënt. Het is mogelijk dat er mensen met een chronische longaandoening graag met u willen gaan bewegen en sporten en vindt u dat u wat meer over deze doelgroep moet weten om deze mensen op een zo goed mogelijke manier te kunnen gaan begeleiden. Het kan ook zijn dat u zoekt naar motiverende verhalen om het onderwerp bewegen bij een patiënt met een chronische longaandoening bespreekbaar te maken. Misschien heeft u nog wat onderbouwing nodig waarom het zo belangrijk is voor deze doelgroep?

Nieuws

Ademhalen en een actievere leefstijl

Een van de belangrijkste barrières voor mensen met een chronische longziekte om niet te bewegen is de ervaren mate van dyspnoe (kortademigheid). Mensen ervaren door de dyspnoe angst om te bewegen en angst om nog kortademiger te worden. Uit het onderzoek van Ellen Ricke, gepromoveerd op het onderwerp therapietrouw ten aanzien van bewegen bij mensen […]

03 april 2024
Bevorderen van fysieke activiteit van mensen met COPD

Bevorderen van fysieke activiteit van mensen met COPD = Geen “one size fits all”. Fysieke activiteit is een belangrijk aangrijpingspunt voor behandeling bij mensen met COPD. Het heeft daarom bijvoorbeeld in de KNGF richtlijn COPD een prominente plaats gekregen. Tegelijkertijd laat wetenschappelijk onderzoek naar het effect van stimulering van fysieke activiteit nog wel eens teleurstellende […]

19 maart 2024
Terug naar boven