Hartfalen en COPD

Hartfalen & COPD

Een groot aantal mensen heeft zowel hartfalen als COPD. In de praktijk komt het veel voor dat mensen met beiden ziekten slechts voor één ziekte worden behandeld of zelfs voor geen van beide ziekten.

Een multidisciplinaire werkgroep met zorgverleners op het gebied van hartziekten en longziekten heeft onderzoek gedaan naar de overlap tussen hartfalen en COPD. De werkgroep stond onder voorzitterschap van prof. dr. Brunner-La Rocca (NVVC) en dr. Franssen (NVALT). De werkgroep adviseert: 

  1. De diagnostiek bij hartfalen & COPD te versterken en te zorgen voor meer bewustwording bij zorgverleners en patiënten over de overlap tussen beide ziekten.
  2. Het vergemakkelijken van het vaststellen en behandelen van hartfalen bij COPD en andersom (door een screeningstool en wegnemen van concrete belemmeringen).
  3. Het opstellen van een gezamenlijke onderzoeksagenda voor de interactie hartfalen en COPD. 

Op vrijdag 30 juni 2017 organiseerden de Long Alliantie Nederland en revalidatiecentrum CIRO een werkconferentie over de overlap COPD en hartfalen. Tijdens deze bijeenkomst is uitgebreid ingegaan op het verschenen rapport en voorbeelden in het land van goede zorg voor mensen met hartfalen en COPD. Ook is besproken HOE de adviezen kunnen worden uitgevoerd, zodat in de toekomst mensen met zowel hartfalen als COPD beter worden behandeld.

Het rapport is HIER te downloaden.

De presentaties van de werkconferentie zijn onderstaand te vinden:

Terug naar boven