Nieuw: Blended Learning Programma en Handreiking Implementatie van Palliatieve zorg bij COPD

Geplaatst op: oktober 23, 2023

Voor de implementatie van palliatieve zorg bij COPD heeft de Long Alliantie Nederland (LAN) een Blended Learning Programma en een Handreiking Implementatie van Palliatieve zorg bij COPD ontwikkeld.

Palliatieve COPD zorg niet gebruikelijk

Bij COPD is palliatieve zorg nog geen dagelijkse praktijk. Het herkennen en markeren van de palliatieve fase bij COPD is niet eenvoudig, net als het tijdig en proactief in gesprek gaan over toekomstige zorg, behandelwensen en behandelgrenzen en over levenseinde-vraagstukken. Terwijl uit promotieonderzoek  blijkt dat goede palliatieve zorg bij mensen met COPD leidt tot minder ziekenhuisopnames – en opnamedagen én significant minder opnames op de IC. Daarnaast: als wensen, zorgen, levensdoelen en levenseindevraagstukken bij mensen met ernstige COPD bespreekbaar worden gemaakt, blijken patiënten en mantelzorgers hier positief over. Het geeft rust en duidelijkheid voor de toekomst, verbetert de patiënt-zorgverlener relatie en geeft veel werkvoldoening aan zorgverleners.

Vanuit het project Palliatieve zorg bij COPD (COMPASSION) zijn daarom handvatten ontwikkeld om de palliatieve zorg voor mensen met COPD te verbeteren.

Wat is er ontwikkeld om implementatie mogelijk te maken?

Voor de implementatie zijn diverse middelen ontwikkeld, zoals een Blended Learning programma en een Handreiking Implementatie van Palliatieve zorg bij COPD. Het Blended Learning programma bestaat uit een (gratis) e-learning en een module met lesstof voor twee live bijeenkomsten, met communicatietraining en aandacht voor transmurale samenwerking en implementatie.

Voor begeleiding en ondersteuning bij het organiseren en uitvoeren van het Blended Learning Programma kan een beroep worden gedaan op de Long Alliantie Nederland.

De LAN heeft daarnaast ook een online toolbox Passende Palliatieve zorg bij COPD ontwikkeld, waarmee de Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact 2023 is gewonnen.

Wat levert implementatie op in de praktijk?

Implementatie van Palliatieve zorg bij COPD levert op:

  • Tijdige identificatie van de palliatieve fase, waardoor mensen met COPD en hun naasten beter weten waar ze aan toe zijn en wat de mogelijkheden zijn
  • Mensen met COPD ontvangen (palliatieve) zorg die aansluit op hun wensen en behoeften
  • Hogere tevredenheid van zorgverleners, omdat ze meer kunnen betekenen voor hun patiënten
  • Betere (transmurale) samenwerking
  • Potentieel lagere zorgkosten, omdat ongewenste intensive care of ziekenhuisopnames worden voorkomen
  • (Betere) borging van palliatieve zorg bij COPD in bestaande structuren en samenwerkingsverbanden

Lees hier de factsheet over de resultaten van het C0MPASSION-onderzoek en de factsheet met implementatietips.

COMPASSION-project

Het kansrijke project Palliatieve zorg bij COPD is ontstaan vanuit het COMPASSION-project Samen sterk voor implementatie van passende integrale palliatieve zorg voor patiënten met COPD en adequate ondersteuning van mantelzorgers, dat onderdeel was van Palliantie. Meer dan zorg.

Als onderdeel van het landelijke COMPASSION-project is promotieonderzoek gedaan. Arts-onderzoeker Johanna Broese promoveerde op 17 oktober op haar onderzoek naar de effectiviteit en implementatie van palliatieve zorg voor patiënten met COPD en hun naasten.

Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname

Palliatieve zorg bij COPD, in het bijzonder proactieve zorgplanning, is één van de elementen in het door de Long Alliantie Nederland (LAN) ontwikkelde Landelijke zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname (www.longaanval.nl). Het zorgpad is als Zorgstandaard opgenomen in het Register van het Zorginstituut  en in de Richtlijnendatabank van Federatie Medisch Specialisten.