Heleen den Besten verlaat de Long Alliantie Nederland

Geplaatst op: februari 14, 2023

Heleen den Besten heeft na zeven jaar de Long Alliantie Nederland verlaten. Bij de LAN heeft Heleen zich onder meer bezig gehouden met de aanpak van beroepslongziekten, Long-COVID en astma

In de afgelopen jaren is op al deze dossiers veel bereikt. Zo is onder aanvoering van Heleen het onderwerp beroepslongziekten veel prominenter op de agenda komen te staan. Onder aansturing van Heleen zijn onder meer portretten gemaakt van mensen met beroepslongziekten (Ademnood), zijn diverse manifesten verschenen die de tekortkomingen in het huidige stelsel blootleggen en die oproepen de brug te bouwen tussen zorg en arbeid; is de werk en longencheck uitgebracht; zijn pilots uitgevoerd naar het signaleren en behandelen van beroepslongziekten in Limburg en Rotterdam, is een e-learning signaleren beroepslongziekten ontwikkeld met samenvattingskaarten  en is het zorgpad Werkgerelateerde Longziekten uitgebracht.

Al deze activiteiten zijn uitgevoerd met grote betrokkenheid van de leden van de LAN en in samenwerking met tal van andere organisaties, zoals SZW, VWS, RIVM, FNV, NKAL, NFK, FNV, ZZP Nederland, Centrum Werk en Gezondheid, Arbeidsinspectie, Patiëntenfederatie Nederland en diverse beroepsverenigingen waaronder bedrijfsartsen (NVAB) en arbeidshygiënisten (NVVA).

De komst van het Lexces met een structureel budget betekent dat er structureel aandacht zal zijn voor het aanpakken van het probleem dat jaarlijks tienduizenden mensen ziek worden door het werken met stoffen en dat meer dan 3.000 mensen jaarlijks overlijden door blootstelling aan stoffen op de werkvloer.

Tijdens de LAN ledenvergadering van november en tijdens het invitational conference over het Zorgpad Werkgerelateerde Longziekten is afscheid genomen van Heleen, waarbij de grote waardering van de leden, bestuur en collega’s van de Long Alliantie Nederland en samenwerkingspartners voor Heleen is uitgesproken. Per 1 januari jl. is Heleen begonnen bij Allegro Medical.