19 april 2024: LANdelijk Longcongres Passende zorg bij COPD. Klik hier.

Advies Sectoroverstijgende prestatie

Geplaatst op: maart 27, 2024

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland (ZiN) hebben een, zeker ook voor het longenveld, belangrijk advies uitgebracht. Zij adviseren om een sectoroverstijgende prestatie te gaan invoeren,  met als doel om de zorg te bekostigen die rondom de patiënt georganiseerd wordt. Het uitgangspunt voor het advies is geweest dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars bij het gebruik van een sectoroverstijgende prestatie zo min mogelijk drempels ervaren om samen zorg te leveren. Met als doel dat zorgaanbieders zich zoveel mogelijk kunnen focussen op wat belangrijk is voor de patiënt; bijdragen aan de gezondheid en de ervaren kwaliteit van leven. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars die inzetten op samenwerking en passende zorg, zoals in het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken, lopen in de praktijk momenteel vaak nog tegen allerlei obstakels op. Veel van die belemmeringen zijn financieel, zo valt te lezen in het advies. Met de introductie van de sectoroverstijgende prestatie worden belangrijke belemmeringen voor samenwerking weggenomen. Daarmee wordt het makkelijker en aantrekkelijker om sectoroverstijgend samen te werken.

De LAN heeft met de kwaliteitsstandaard COPD longaanval bijgedragen als praktijkvoorbeeld en ziet hiermee goede kansen de gewenste opschaling van de kwaliteitsstandaard te stimuleren. 

Lees het advies hier