19 april 2024: LANdelijk Longcongres Passende zorg bij COPD. Klik hier.

Werk en longen

Werkgerelateerde longklachten

Op deze pagina vindt u een overzicht van richtlijnen, gespecialiseerde klinieken, praktische tools en links naar meer informatie op het gebied van werkgerelateerde longziekten.

Waarom is dit belangrijk?

Bij 1 op de 7 patiënten met astma en COPD (15%) zijn de klachten werkgerelateerd. Patiënten realiseren zich vaak niet dat hun longklachten te maken kunnen hebben met werk. Met vroege signalering kan verergering van klachten worden voorkomen.

Blootstelling aan bepaalde stoffen tijdens het werk kunnen mensen ziek maken en klachten verergeren. Bij risicovolle stoffen gaat het onder andere om giftige dampen en stoffen, allergenen (zoals pollen, schimmels, meelstof en enzymen) en sterk irriterende stoffen (zoals endotoxinen en desinfectantia).

Ruim één miljoen werknemers in Nederland maken kans op blootstelling aan schadelijke stoffen op de werkvloer en het ondervinden van gezondheidsschade.

Expertisecentra beroepslongziekten

Richtlijnen

Richtlijn werkgerelateerd astma, NVALT

Voor bedrijfs-en verzekeringsartsen

Richtlijn astma en COPD, NVAB
Registratie richtlijn werkgerelateerd astma
Registratie richtlijn COPD en achtergronddocument
Verzekeringsgeneeskundig protocol COPD

Werkwijzer longziekten voor patiënten

Het Longfonds heeft werkwijzers ontwikkeld voor werknemers met een longziekte. De werkwijzers helpen om zo goed mogelijk te kunnen blijven werken, bijvoorbeeld door het in kaart brengen van de huidige werksituatie, gezond werken met stoffen, tips over het houden van een balans op het werk en informatie over wettelijke regelingen zoals de WIA.

www.longfonds.nl/werkwijzer

Samenvattingskaarten Werkgerelateerde longziekten

Deze samenvattingskaarten zijn ontwikkeld voor zorgverleners om hen te ondersteunen bij het signaleren van werkgerelateerde longziekten. Welke vier vragen kunt u stellen, welke vervolgacties kunt u nemen en hoe kunt u de patiënt informeren? Ze zijn gespecificeerd voor longartsen, longverpleegkundigen, huisartsen en praktijkondersteuners.

E-learning signaleren beroepslongziekten

Via deze e-learning worden artsen en zorgverleners geïnformeerd over de rol die werken met stoffen speelt bij longziekten en het belang van vroegtijdige signalering. Artsen en andere zorgverleners ontvangen twee accreditatiepunten voor het doorlopen van deze e-learning.

De e-learning is gratis te downloaden via: www.bsl.nl/beroepslongziekten

Over allergenen

Leidraad allergenen
ERS
NVAB
world.allergy.org

Websites  

www.beroepsziekten.nl: informatie over beroepsziekten
www.arboportaal.nl: gezond en veilig werken met stoffen voor werkgevers en werknemers
Themapagina astma & COPD bedrijfsartsen (NVAB)

Werk- en longencheck voor werknemers

Met de werk en longencheck kunnen werknemers aan de hand van zes vragen nagaan of ze mogelijk te maken hebben met werkgerelateerde luchtwegklachten. Tevens biedt deze site factsheets met informatie over hoe gezond te werken met stoffen.

www.werklongencheck.nl

Animatie
Een animatie is ontwikkeld om de Werk- en longencheck onder de aandacht te brengen. Er is één algemene versie en daaronder volgen drie varianten (bouw, horeca en schoonmaak). De animatie is te downloaden middels de volgende link: www.longalliantie.nl/beroepslongziekten/werk-en-longencheck