Over ons

De Long Alliantie Nederland (LAN) is een vereniging met de ledenvergadering als hoogste besluitvormende orgaan. Minimaal tweemaal per jaar komt de ledenvergadering bijeen. De ledenvergadering besluit over de samenstelling van het bestuur. Besluiten van de vereniging worden uitgevoerd door het bestuur, dat wordt ondersteund door het landelijk bureau.

Doelen
De LAN zet zich in voor optimale preventie en behandeling van chronische longaandoeningen met de volgende doelen:

  • terugdringing van het aantal mensen met chronische longaandoeningen;
  • terugdringen van de ernst van hun ziekte;
  • terugdringing van het aantal sterfgevallen als gevolg van chronische longaandoeningen;
  • bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met chronische longaandoeningen.

We doen dit in samenwerking met 34 lidorganisaties, bestaande uit onder andere beroepsgroepen in de longzorg, patiëntenverenigingen en zorgorganisaties. Samenwerking zorgt hierbij voor synergie.  Gezamenlijk ontwikkelen we een visie en voeren beleid uit op gebied van preventie en behandeling van chronische longzorg. Hierbij zoeken we de samenwerking met overheid, zorgverzekeraars, politiek en andere partijen.

DSC00348a klein.jpgBestuur, bureau en (een deel van de ) vertegenwoordigers van de lidoraganisaties , Ledenvergadering maart 2019


Het beleid van de Long Alliantie Nederland is vastgelegd in het beleidsplan 2013-2015.

Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL)
Het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten is een landelijk programma waarbij alle partijen die betrokken zijn bij de zorg van longpatiënten samenwerken om de longzorg beter, doelmatiger en goedkoper te maken. Aanleiding zijn het toenemende aantal mensen met een chronische longziekte, de hoge ziektelast, het grote aantal sterfgevallen en de hoge kosten voor zorg en arbeidsverzuim.

Voor het NACL zijn vijf doelen geformuleerd:

Doel 1: 25% minder opnamedagen in het ziekenhuis door astma en COPD
Doel 2: 15% vermindering verloren werkdagen door astma en COPD
Doel 3: 20% meer rendement in kwaliteit van leven per euro die aan inhalatiemedicatie wordt besteed
Doel 4: 25% minder kinderen onder de 18 jaar die beginnen met roken
Doel 5: 10% minder doden door astma en COPD.

Anbi Status
Giften aan een goed doel zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Eén van die voorwaarde is dat het goede doel door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Long Alliantie Nederland staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hieronder vindt u alle informatie omtrent deze ANBI status.

Naam:

 

Long Alliantie Nederland

KvK nummer:

 

KvK 32143205

Contactgegevens:  

 

Klik hier 

Bestuurssamenstelling: 

 

Klik hier 

Beleidsplan:

 

Klik hier 

Bezoldigingsbeleid LAN bestuur

 

LAN bestuursleden ontvangen voor hun bestuurslidmaatschap geen bezoldiging. De voorzitter ontvangt een jaarlijkse vergoeding van €25.000 (inclusief BTW).

Doelstelling:

 

Klik hier 

Banknummer

 

IBAN NL17 TRIO0390227919

RSIN/fiscaal nummer

 

8201.78.901L01.101.0

Het verslag van in 2014 uitgevoerde werkzaamheden alsmede een financiële verantwoording over het jaar 2014 is onderstaand te vinden:

De verslagen van in 2015-2017 uitgevoerde werkzaamheden alsmede de financiële verantwoording over de jaren 2015 t/m 2017 zijn onderstaand te vinden:

Contact

De adresgegevens van de Long Alliantie Nederland zijn:

Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
Telefoonnummer: 033- 421 84 18
info@longalliantie.nl

De Long Alliantie Nederland is gehuisvest in "Het huis van de Gezondheid" op de 2e etage.

 

 HvdG.jpg