Samenvattingskaarten Werkgerelateerde longziekten

Werk kan een bepalende factor zijn bij het ontstaan en verergeren van longklachten. Om zorgverleners te helpen beroepslongziekten te signaleren en van passend advies te voorzien, ontwikkelde de LAN in samenwerking met beroepsverenigingen de e-learning ‘Signaleren beroepslongziekten’ en samenvattingskaarten.

Onderstaande samenvattingskaarten ondersteunen zorgverleners  bij het signaleren van werkgerelateerde longklachten:

Download hier gratis de samenvattingskaarten, gespecificeerd voor verschillende zorgverleners:

E-learning beroepslongziekten

In de e-learning worden zorgverleners geïnformeerd over stoffen, de relatie met longziekten en wat zij kunnen doen om patiënten hier adequaat bij te begeleiden. De e-learning is ontwikkeld voor huisartsen, longartsen, bedrijfs- en verzekeringsartsen, longverpleegkundigen, longfunctieanalisten, praktijkverpleegkundigen en -ondersteuners, arboverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Zij ontvangen 2 accreditatiepunten voor het doorlopen van deze e-learning. De e-learning is gratis te downloaden via: www.bsl.nl/beroepslongziekten.