Long Alliantie Nederland werkt aan aanpak beroepslongziekten

Longziekten en werk

Jaarlijks sterven 3.300 mensen in Nederland door blootstelling aan stoffen op het werk (waaronder beroepslongziekten). Bij ca. 15% van de gevallen van zowel astma als COPD speelt werk een grote rol.

Veel patiënten met gezondheidsklachten realiseren zich niet dat deze worden veroorzaakt door het werk. In veel gevallen wordt de link met het werk niet, of pas in een laat stadium gelegd. Vervelend voor zowel patiënt als zorgverlener omdat de juiste diagnose en maatregelen tegen verergering van de klachten lang op zich laten wachten en vaak pas na een lange intensieve zoektocht tot stand komen.

Aanpak longziekten en werk

De Long Alliantie Nederland (LAN) heeft een aanpak ontwikkeld zodat bij (long)ziekten sneller de koppeling kan worden gelegd met het werk en hoe de samenwerking tussen zorgverleners kan worden verbeterd, gebruik makend van ieders expertise.

Doelen van deze aanpak zijn:

  • De tijd verkorten tussen het ontstaan van de longklachten en de start van de behandeling.
  • Verminderen van de arbeidsbelasting van zorgverleners door snellere signalering, betere doorverwijzing en betere samenwerking.
  • Het verkennen van de mogelijkheden preventieve acties in te zetten bij collega’s van uw patiënten, die in dezelfde werkomstandigheden verkeren.

Wij willen deze aanpak in twee regio’s in Nederland kleinschalig testen, zodat duidelijk wordt wat goed werkt voor zorgverleners en patiënten.

Meedoen?

Als u belangstelling heeft om betrokken te zijn als pilotregio bij de versterkte aanpak van longzieken door het werk, dan verkennen we graag samen met u de mogelijkheden. Onder andere bespreken we dan graag hoe potentiële samenwerkingspartners in uw regio kunnen worden benaderd.

U kunt contact opnemen met drs. Heleen den Besten, Projectleider Arbeid en Zorg bij de Long Alliantie Nederland, denbesten@longalliantie.nl 

Overige links