Inhalatiemedicatie therapietrouw

Bevordering van therapietrouw staat in het landelijk zorgpad inhalatiemedicatie centraal. Samenwerking en duidelijke afstemming tussen de betrokken zorgverleners is daarbij cruciaal.

Ruim één miljoen mensen in Nederland heeft astma of COPD. Toediening van medicamenten via inhalatie is de belangrijkste vorm van behandeling. Het beheersen van de juiste inhalatietechniek is alleen niet eenvoudig; 70% van alle longpatiënten maakt fouten in het gebruik van zijn inhalator. Dit komt door de handelingen zelf, maar ook door een gebrek aan kennis over medicatie én het niet voldoende bewust zijn van het belang van goede therapietrouw, zowel bij patiënt als zorgverlener. Ook het ontbreken van heldere regionale werkafspraken is niet bevorderend; te denken valt aan een helder formularium-beleid, gezamenlijke scholing en wie wanneer de (herhaal)instructie geeft.

De Longalliantie Nederland (LAN) heeft het Zorgpad Inhalatiemedicatie ontwikkeld om het goed gebruik en de therapietrouw van inhalatiemedicatie te versterken. Aan de hand van twee patiëntenreizen (de nieuwe en reeds bestaande patiënt) wordt weergegeven hoe deze zorg transmuraal kan worden ingericht in de regio.

Het Zorgpad Inhalatiemedicatie kent een aantal inhoudelijke stappen, die essentieel zijn voor de patiënt om de ziekte onder controle te krijgen. Dat zijn:

  • STAP 1: Diagnose stellen
  • STAP 2: Diagnose uitleggen en behandeldoelen stellen
  • STAP 3: Medicamenteus beleid en voorschrijven
  • STAP 4: Instructie (voorafgaand aan uitschrijven)
  • STAP 5: 1e uitgifte, check inhalator en medicatie
  • STAP 6: Follow-up (korte en lange termijn)

Op goedinhaleren.nl is meer informatie te vinden over deze stappen en patiëntenreis (zie kopje ‘doel en inhoud’).

Implementeren van het zorgpad

Tussen 2021 en 2023 hebben vier regio’s gezamenlijk opgetrokken om het zorgpad in de dagelijkse praktijk te brengen. Hiervoor zijn gezamenlijke (scholings)materialen gemaakt en zijn ervaringen met elkaar gedeeld. Alle ervaringen en materialen zijn gebundeld op goedinhaleren.nl, zodat ook andere regio’s hiervan gebruik kunnen maken.

Kwaliteitsstandaard COPD

Het Zorgpad Inhalatiemedicatie is één van de elementen in het door de Long Alliantie Nederland (LAN) ontwikkelde Landelijke zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname (www.longaanval.nl). Het zorgpad is als Kwaliteitsstandaard opgenomen in het Register van het Zorginstituut en in de Richtlijnendatabank van Federatie Medisch Specialisten. Lees verder

Contactpersoon:  Lidewij Sekhuis, projectleider zorgpad inhalatiemedicatie (sekhuis@longalliantie.nl).

Terug naar boven