Inhalatiemedicatie therapietrouw – zorgpad inhalatiemedicatie

Bevordering van therapietrouw staat in het landelijk zorgpad inhalatiemedicatie centraal. Samenwerking en duidelijke afstemming tussen de betrokken zorgverleners is daarbij cruciaal.

Ruim één miljoen mensen in Nederland heeft astma of COPD. Toediening van medicamenten via inhalatie is de belangrijkste vorm van medicamenteuze behandeling bij deze patiënten. Het beheersen van de juiste inhalatietechniek met een inhalator is echter niet eenvoudig. De Longalliantie Nederland (LAN) heeft het Zorgpad Inhalatiemedicatie ontwikkeld om het goed gebruik en de therapietrouw van inhalatiemedicatie te versterken.

In het zorgpad zijn de stappen uitgewerkt voor het gebruik van inhalatiemedicatie bij nieuwe en bestaande patiënten. Bij de keuze van de juiste medicatie moet men rekening houden met specifieke kenmerken van de patiënt. Oudere patiënten maken meer fouten bij het inhaleren, evenals patiënten met ernstiger obstructie en patiënten met een lager opleidingsniveau en/of lagere cognitieve vaardigheden.

Van groot belang is een adequate diagnosestelling. Bij de start van een inhalatietherapie moet de juiste inhalator worden gekozen waarmee de patiënt goed overweg kan. De patiënt moet het doel van de medicamenteuze therapie begrijpen. De inhalatie-instructie dient vaak te worden herhaald en gecontroleerd. Een goed begin is het halve werk. Om dit te bewerkstelligen staat in het zorgpad de samenwerking en de onderlinge afstemming over de te verlenen zorg tussen de betrokken zorgverleners centraal.

Inhoud Zorgpad

Het Zorgpad kent een aantal stappen, die essentieel zijn voor de patiënt om de ziekte onder controle te krijgen. Dat zijn:

  • STAP 1:  Diagnose stellen
  • STAP 2: Diagnose uitleggen en behandeldoelen stellen
  • STAP 3: Medicamentueus beleid en voorschrijven
  • STAP 4: Instructie (voorafgaand aan uitschrijven)
  • STAP 5: 1e uitgifte, check inhalator en medicatie
  • STAP 6: Follow-up

In het Zorgpad Inhalatiemedicatie vindt u een uitgebreide toelichting op alle stappen.

Onderzoek implementatie zorgpad inhalatiemedicatie

In 2019 heeft de LAN het zorgpad inhalatiemedicatie opgesteld. Sindsdien is er onder leiding van de LAN een onderzoek gestart naar de implementatie van dit zorgpad. Daarvoor worden vier koploperregio’s gevolgd bij de implementatie van het zorgpad en daar waar mogelijk ondersteunt.

Doelstelling: Leren van de succesfactoren en knelpunten bij deze 4 koploperregio’s, zodat deze inzichten en (samen te ontwikkelen) hulpmiddelen gebundeld kunnen worden in een digitale toolbox. Hiermee wil de LAN de landelijke opschaling en regionale implementatie van het zorgpad inhalatiemedicatie bevorderen.

De koploperregio’s zijn:

  • Regio Eemland (Huisartsen Eemland, Meander MC, ACE en BENU apotheek)
  • Regio Hoogeveen (Zorggroep HZD, Treant zorggroep en BENU apotheek)
  • Regio Rotterdam-Zuid (GezondopZuid, Ikazia ziekenhuis en enkele regionale apotheken)
  • Regio Zuidoost Brabant (Pozob, Elkerliek ziekenhuis, Maxima MC en zorggroep Cazo)

Lees ook het artikel PUF, jaargang 4 nr1, waarin projectleiders Marjoleine Albarda en Lidewij Sekhuis meer vertellen over de implementatie van dit zorgpad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Lidewij Sekhuis, projectleider zorgpad inhalatiemedicatie (sekhuis@longalliantie.nl).

Terug naar boven