Werk en longen

Jaarlijks sterven er ruim 3000 mensen door blootstelling aan stoffen op het werk. Nederland telt ruim 1 miljoen mensen met een longziekte, waarbij in zo’n 15% van de gevallen werkgerelateerde factoren een rol spelen (1 op de 7). Naast het persoonlijk leed dat dit veroorzaakt leidt dit tot hoge maatschappelijke kosten van zo’n 1 miljard euro per jaar. Dit doordat mensen met een longziekte meer verzuimen en minder deelnemen aan het arbeidsproces.  

Werknemers met gezondheidsklachten realiseren zich niet altijd dat klachten worden veroorzaakt door het werk. Hierdoor wordt de link met het werk in veel gevallen niet, of pas in een laat stadium gelegd.  In veel gevallen wordt de link met het werk niet, of pas in een laat stadium gelegd. Vervelend voor zowel patiënt als zorgverlener, omdat de juiste diagnose en maatregelen tegen verergering van de klachten daardoor lang op zich laten wachten.

Aanpak longziekten en werk

Met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zet de LAN zich in op preventie van beroepslongziekten, met als doel om beroeps(long)ziekten te voorkomen, eerder op te sporen en beter te behandelen. Het project richt zich op:

  1. vergroten van de bewustwording van de gevaren van stoffen bij werkgevers, werknemers en zorgverleners
  2. het vergroten van de aandacht voor werkgerelateerde factoren in de zorg naar patiënten
  3. het verbeteren van de samenwerking tussen zorgverleners en arboprofessionals

De LAN werkt in dit project samen met een klankbordgroep beroepslongziekten met daarin verschillende deskundigen uit het veld.

In twee pilots hebben zorgverleners uit zowel de 1e als de 2e lijn in samenwerking met een bedrijfsarts en arbeidshygiënist zich ingezet om de signalering van werkgerelateerde longziekten te verbeteren. Het rapport en de managementsamenvatting zijn te vinden bij de publicaties: link

Meer informatie voor zorgverleners

We hebben hier een overzicht voor zorgverleners van richtlijnen, gespecialiseerde klinieken, praktische tools en links naar meer informatie op het gebied van werkgerelateerde longklachten. Ook is er een gratis e-learning beschikbaar waarin artsen en andere zorgverleners leren over hoe werkgerelateerde longklachten te signaleren. Meer informatie: E-learning signaleren beroepslongziekten

Voor meer informatie over werkgerelateerde longziekten kunt u contact opnemen met de Long Alliantie Nederland, info@longalliantie.nl.

Terug naar boven