Vrij Ademen

Het vergroten van de urgentie en compassie voor longziekten. Daar staat vrij ademen voor. Partijen binnen en buiten het longenveld werken aan een Nederland waarin iedereen vrij kan ademen.

Ruim 1,2 miljoen mensen hebben een longziekte zoals astma, COPD, sarcoïdose en longfibrose. Ziekten die weinig zichtbaar zijn, omdat juist mensen met een longziekte zich vaak terugtrekken uit het maatschappelijk leven. Omdat ze niet mee kunnen. Of uit angst voor reacties uit de omgeving. Veel longpatiënten ervaren een lagere kwaliteit van leven, onder meer door gebrek aan (gezonde) lucht, lichamelijke ongemakken, angst, depressie en eenzaamheid.

Longschade
Een longziekte kan iedereen overkomen. En virussen en bacteriën waar we nog geen goede behandeling voor hebben, maken dat veel meer mensen te maken krijgen met chronische longschade. Denk aan het coronavirus. Ook luchtvervuiling maakt dat luchtwegklachten vaker voorkomen. Zo krijgt 1 op de 5 kinderen astma als gevolg van blootstelling aan uitlaatgassen.

Daarom is het zaak om nú in actie te komen. Niet alleen voor mensen met een longziekte, maar voor de gezondheid van alle Nederlanders, jong en oud.

Initiatief Vrij Ademen
Dit is de reden dat longpatiënten, zorgverleners, wetenschappers, beleidsmakers en bedrijven samen het initiatief hebben genomen tot Vrij Ademen. Binnen het initiatief werken CAHAG, NRS, NVALT, Longfonds en Long Alliantie Nederland samen om de urgentie van longziekten op de kaart te zetten en de compassie voor mensen met een longziekte te vergroten. Zo werken we onder meer via campagnes aan grotere bekendheid over longziekten bij algemeen publiek. En zetten we in op het hoger op de politieke agenda krijgen van gezonde lucht om longziekten te voorkomen.

Met als ambitie: een Nederland waarin iedereen vrij kan ademen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Emiel Rolink, rolink@longalliantie.nl

Terug naar boven