COPD longaanval met ziekenhuisopname

Zorgpad en kwaliteitsstandaard

Het zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname heeft als doel betere zorg te leveren aan COPD-patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname door goede zorg, in een goede afstemming met de keten. 

In 2019 waren er in Nederland bijna 35.000 ziekenhuisopnamen per jaar. 72% van deze opnames betrof een heropname. COPD staat op plaats vier in de top tien van ziektelast. Veelvuldige opnamen met als gevolg een verslechterde gezondheid speelt daar een belangrijke rol in.

Het landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname heeft in een grootschalige pilot aangetoond dat het aantal opnamedagen substantieel verlaagd wordt met minstens gelijke kwaliteit van leven, patiënttevredenheid en meer werkplezier van zorgverleners.

Alle kennis, ervaringen en inzichten uit deze studie zijn gebundeld op de website www.longaanval.nl. Neem er gerust een kijkje!

Een kleine greep uit de te vinden materialen:

Materialen voor zorgverleners


Materialen voor patiënten


Kwaliteitsstandaard COPD longaanval

Het Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname is als Kwaliteitsstandaard opgenomen in het Register van het Zorginstituut en in de Richtlijnendatabank van Federatie Medisch Specialisten. Lees verder

Terug naar boven