19 april 2024: LANdelijk Longcongres Passende zorg bij COPD. Klik hier.

Knelpuntoverleg medicinale zuurstof

Circa 25.000 chronische longpatiënten zijn voor hun dagelijks functioneren letterlijk afhankelijk van zuurstof. De LAN wil bijdragen aan een kwalitatief goede, toegankelijke en doelmatige zuurstofvoorziening voor deze kwetsbare groep longpatiënten.

Om de zorg voor deze groep longpatiënten te verbeteren is het ‘knelpuntoverleg medicinale zuurstof’ georganiseerd. Doel van het overleg was het inventariseren van knelpunten en het maken van afspraken om deze op te lossen. Aan het overleg deden patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, zuurstofleveranciers en koepelorganisaties mee.

Landelijk eenduidige formulieren
Naar aanleiding van het overleg zijn landelijk eenduidige formulieren ontwikkeld om het aanvragen van medicinale zuurstof door zorgverleners te vergemakkelijken.

Er zijn drie formulieren ontwikkeld:

  • Het aanvraagformulier
  • Het terugkoppelformulier
  • Het wijzigings-/beëindigingformulier

Voordeel van eenduidige formulieren is dat alle zuurstofleveranciers dezelfde patiëntengegevens vragen. Het terugkoppelformulier is nieuw en waarborgt dat voorschrijvers een terugkoppeling ontvangen over de zuurstof die is geleverd. Als de therapie wordt aangepast of stopgezet dan wordt daarvoor het wijzigings-/beëindigingsformulier gebruikt.

Voorlichtingsmateriaal voor patiënten. Zuurstof thuis: wat moet ik weten?
Onderdeel van het knelpuntenoverleg was ook het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor patiënten: ‘Zuurstof thuis: wat moet ik weten?’ De LAN deed dit in samenwerking met het Longfonds.

In Nederland zijn ca. 25.000 à 30.000 longpatiënten die langdurig zuurstof in de thuissituatie gebruiken. Voor hen is het prettig om te weten hoe zij zich ook mét zuurstof zo vrij mogelijk kunnen bewegen. En dat deze mensen weten hoe en wanneer zij zelf invloed hebben op de keuze van een zuurstofsysteem. Daarbij is het belangrijk dat zij over voldoende kennis beschikken om zo een goede keuze te maken die aansluit bij hun wensen en behoeften.

In het boekje staat informatie over het gebruik van extra zuurstof en met wie uw patiënt te maken krijgt zoals de longarts en de zorgverzekeraar.  Ook staat er informatie in over reizen met zuurstof, veiligheid en welke kosten vergoed worden.

Het boekje ‘Zuurstof thuis: wat moet ik weten?’ is gratis te bestellen via het Longfonds

Samenwerking
Deelnemers aan het knelpuntenoverleg: de Longfonds patiëntenvereniging, NVALT, KNMP, V&VN Longverpleegkundigen, CAHAG, NVK de zorgverzekeraars Achmea, CZ, Menzis, Multizorg, VGZ en de zuurstofleveranciers Linde, Medidis, VitalAire, Vivisol, Westfalen, verenigd in de FHI. Alle betrokkenen hebben afgesproken dat vanaf 1 mei 2014 uitsluitend de drie landelijke zuurstofformulieren worden gehanteerd. De drie formulieren zijn onder andere HIER te vinden op de website van de Long Alliantie Nederland. 

Download de formulieren medicinale zuurstof

 Bestel het patiëntenvoorlichtingsboekje: zuurstof thuis: wat moet ik weten

Terug naar boven