19 april 2024: LANdelijk Longcongres Passende zorg bij COPD. Klik hier.

Post-COVID

Vrijwel dagelijks komen nieuwe feiten en inzichten over COVID-19 en de gevolgen voor de gezondheid aan het licht. Met betrokkenheid van patiënten, zorgverleners, onderzoekers en andere experts werkt Long Alliantie Nederland op diverse manieren aan het vergroten van kennis over COVID-19 en het implementeren van werkwijzen die maken dat mensen na een COVID-19 infectie de beste zorg krijgen.

Platform kennisuitwisseling post-COVID

In mei 2023  is door C-support en Long Alliantie Nederland het ‘Platform Kennisuitwisseling Covid-19 herstel- en nazorg’ opgericht. Met steun van ZonMw verzorgt dit platform in 2023 en 2024 het gesprek tussen de verschillende partijen die zich bezighouden met post-COVID. Met als doel om kennis uit te wisselen, goede voorbeelden te delen en om gezamenlijk knelpunten in kaart te brengen op het gebied van post- COVID. Hiervoor worden bijeenkomsten georganiseerd en is er in september 2023 een gezamenlijke doorontwikkelagenda opgesteld.  Lees verder

PostCovid NL (voorheen coronaplein.nu)
Op het postcovid.nl kunnen mensen met corona terecht voor informatie en voor lotgenotencontact. Tevens kunnen coronapatiënten deelnemen aan onderzoek. Door deze groep te blijven volgen, kunnen we ervoor zorgen dat de (na)zorg na COVID-19 voortdurend in ontwikkeling blijft en we de juiste onderzoeken starten. De website en voorlopers coronalongplein en coronaplein.nu is een initiatief van het Longfonds in samenwerking met de Long Alliantie Nederland (LAN) en vele andere partners. Meer informatie: https://www.postcovidnl.nl/

Multidisciplinaire integrale richtlijn COVID-19 herstel- en nazorg
De Federatie Medisch Specialisten (FMS), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Long Alliantie Nederland (LAN) hebben met meer dan 50 partijen uit het veld en met steun van ZonMw de multidisciplinaire richtlijn ‘Langdurige klachten na COVID-19’ ontwikkeld. De richtlijn biedt kaders voor zowel de inhoud als voor de organisatie van de zorg. Met handvatten voor patiënten, zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers. Gebaseerd op wat in de wetenschap bekend is op moment van publiceren (maart 2022).

De richtlijn is te vinden via de FMS database en via NHG. Voor patiënten is er informatie ontwikkeld te vinden op thuisarts.nl.

Terug naar boven