COVID-19 herstelzorg

Vrijwel dagelijks komen nieuwe feiten en inzichten over COVID-19 en de gevolgen voor de gezondheid aan het licht. Met betrokkenheid van patiënten, zorgverleners, onderzoekers en andere experts werkt Long Alliantie Nederland op diverse manieren aan het vergroten van kennis over COVID-19 en het implementeren van werkwijzen die maken dat mensen na een COVID-19 infectie de beste zorg krijgen.

PostCovid NL (voorheen coronaplein.nu)
Op het postcovidnl.nl kunnen mensen met corona terecht voor informatie en voor lotgenotencontact. Tevens kunnen coronapatiënten deelnemen aan onderzoek. Door deze groep te blijven volgen, kunnen we ervoor zorgen dat de (na)zorg na COVID-19 voortdurend in ontwikkeling blijft en we de juiste onderzoeken starten. De website en voorlopers coronalongplein en coronaplein.nu is een initiatief van het Longfonds in samenwerking met de Long Alliantie Nederland (LAN) en vele andere partners. Meer informatie: https://www.postcovidnl.nl/

Handreiking voor herstelzorg COVID-19
De handreiking is opgesteld door de Long Alliantie Nederland (LAN) in opdracht van ZonMw. Het Longfonds (namens patiënten) en een groot aantal beroepsverenigingen heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de handreiking waaronder kaderhuisartsen longziekten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, apothekers, longartsen en psychologen. Gedurende het ontwikkelingsproces is de handreiking voorgelegd aan de 32 lid-organisaties van de LAN en zijn 14 andere organisaties geconsulteerd waaronder beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en overheidsinstellingen.
Download de ‘Handreiking voor de Zorg. Behandeling en begeleiding van post-COVID-19 patiënten’ (juni 2020).

QuickScan COVID-19 herstelzorg, zorg en preventie in Nederland
Deze QuickScan biedt een overzicht van te verwachten knelpunten en mogelijke oplossingen voor COVID-19 herstelzorg en hervatting van de reguliere zorg. Daarnaast zijn er inzichten verkregen voor de Nederlandse (gezondheids)zorg in het algemeen. In totaal hebben meer dan 50 deskundigen aan deze QuickScan deelgenomen. De uitkomsten betreffen de situatie in de periode van juli-september 2020, met een terugblik op de situatie van de eerste coronagolf die in maart 2020 in Nederland uitbrak. Lees alle resultaten in: COVID-19 herstelzorg, zorg en preventie in Nederland. Inzichten voor nu en in de toekomst. Resultaten uit een QuickScan (oktober 2020).

Multidisciplinaire integrale richtlijn COVID-19 herstel- en nazorg
De Federatie Medisch Specialisten (FMS), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Long Alliantie Nederland (LAN) hebben met meer dan 50 partijen uit het veld en met steun van ZonMw de multidisciplinaire richtlijn ‘Langdurige klachten na COVID-19’ ontwikkeld. De richtlijn biedt kaders voor zowel de inhoud als voor de organisatie van de zorg. Met handvatten voor patiënten, zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers. Gebaseerd op wat in de wetenschap bekend is op moment van publiceren (maart 2022).
De richtlijn is te vinden via de FMS database en via NHG.
Voor patiënten is er informatie ontwikkeld voor op thuisarts.nl.

Terug naar boven