COVID-19 herstelzorg

Vrijwel dagelijks komen nieuwe feiten en inzichten over COVID-19 en de gevolgen voor de gezondheid aan het licht. Met betrokkenheid van patiënten, zorgverleners, onderzoekers en andere experts werkt Long Alliantie Nederland op diverse manieren aan het vergroten van kennis over COVID-19 en het implementeren van werkwijzen die maken dat mensen na een COVID-19 infectie de beste zorg krijgen.

Coronaplein.nu
Op het Coronalongplein.nl kunnen mensen met corona terecht voor informatie en voor lotgenotencontact. Tevens kunnen coronapatiënten deelnemen aan onderzoek. Door deze groep te blijven volgen, kunnen we ervoor zorgen dat de (na)zorg na COVID-19 voortdurend in ontwikkeling blijft en we de juiste onderzoeken starten. Het plein is een initiatief van het Longfonds in samenwerking met de Long Alliantie Nederland (LAN). Meer informatie: www.coronaplein.nu

Handreiking voor herstelzorg COVID-19
De handreiking is opgesteld door de Long Alliantie Nederland (LAN) in opdracht van ZonMw. Het Longfonds (namens patiënten) en een groot aantal beroepsverenigingen heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de handreiking waaronder kaderhuisartsen longziekten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, apothekers, longartsen en psychologen. Gedurende het ontwikkelingsproces is de handreiking voorgelegd aan de 32 lid-organisaties van de LAN en zijn 14 andere organisaties geconsulteerd waaronder beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en overheidsinstellingen.
Download de ‘Handreiking voor de Zorg. Behandeling en begeleiding van post-COVID-19 patiënten’ (juni 2020).

QuickScan COVID-19 herstelzorg, zorg en preventie in Nederland
Deze QuickScan biedt een overzicht van te verwachten knelpunten en mogelijke oplossingen voor COVID-19 herstelzorg en hervatting van de reguliere zorg. Daarnaast zijn er inzichten verkregen voor de Nederlandse (gezondheids)zorg in het algemeen. In totaal hebben meer dan 50 deskundigen aan deze QuickScan deelgenomen. De uitkomsten betreffen de situatie in de periode van juli-september 2020, met een terugblik op de situatie van de eerste coronagolf die in maart 2020 in Nederland uitbrak. Lees alle resultaten in: COVID-19 herstelzorg, zorg en preventie in Nederland. Inzichten voor nu en in de toekomst. Resultaten uit een QuickScan (oktober 2020).

Multidisciplinaire integrale richtlijn COVID-19 nazorg
Er wordt steeds meer bekend over de langetermijnklachten van patiënten. De Federatie Medisch Specialisten (FMS), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Long Alliantie Nederland (LAN) ontwikkelen een up-to-date multidisciplinaire integrale evidence-based richtlijn gericht op de nazorg (>4 weken na infectie) voor alle COVID-19 (verdachte) patiënten, onafhankelijk van de context waarin zij de ziekte hebben doorgemaakt. ZonMw maakt de ontwikkeling mogelijk.
Lees meer over deze richtlijn in ontwikkeling.

Terug naar boven