Wereld COPD dag: vroegopsporing

Geplaatst op: november 16, 2022

COPD is één van de meest voorkomende blijvende longziekte. In Nederland alleen al gaat het om zo’n 600.000 mensen met deze diagnose. En nog vele mensen zónder deze diagnose, maar met klachten die erop wijzen. Het snel herkennen van je klachten en tijdig starten met een behandeling is belangrijk en kan veel gezondheidswinst opleveren.

Jiska Snoeck, huisarts en voorzitter van de CAHAG (COPD en Astma Huisartsen Advies Groep) vertelt hoe belangrijk het is om met beginnende longklachten zoals benauwdheid, hoesten en vermoeidheid naar de huisarts te gaan. ‘Door eerder te starten met een behandeling heb je minder last van je longklachten en kun je deze beter onder controle houden. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter de huisarts je kan begeleiden bij het aanpassen van je leefstijl. Wat uiteindelijk resulteert in een betere kwaliteit van leven.’

Hoe herken je eerste longklachten?
Om meer mensen aan het denken te zetten over hun klachten is het belangrijk te weten wanneer iets een klacht is. Bij mensen met een longziekte kunnen er verschillende klachten optreden. Denk aan hoesten, benauwdheid (kortademigheid), slijm (ophoesten), een piepende ademhaling en weinig energie of snel moe zijn. Deze symptomen zijn uiteraard niet altijd reden om naar de huisarts te gaan: iedereen hoest weleens of heeft korte tijd een piepende ademhaling.
Om een inschatting te kunnen maken of een klacht erg is, staat hierover informatie op de website van Longfonds. Een voorbeeld: het is niet vreemd om je benauwd te voelen als je hardloopt of je op een andere manier inspant. Voel je je echter ook benauwd in rust? Wordt je benauwdheid steeds erger? Of beperkt het je in je dagelijkse bezigheden zoals de hond uitlaten? Dan kán er meer aan de hand zijn en is het goed je klachten eens met de huisarts te bespreken. Blijf vooral niet te lang met deze klachten rondlopen.

Er is echt iets aan te doen
Mensen denken vaak dat er niets te doen is aan hun klachten. En blijven daarom lang met hun klachten lopen. Terwijl er juist zoveel mogelijk is als je vroeg start met een behandeling.
Jiska: ‘De huisarts kan mensen met longklachten uitleggen wat ze er zelf aan kunnen doen en hen waar nodig bij de hand nemen met hulp van een praktijkondersteuner. Bijvoorbeeld door te starten met een trainingsschema bij de fysiotherapeut en zo te werken aan je conditie. Maar ook door te leren hoe je prikkels kunt vermijden of in gesprek te gaan met diëtist over gezonde voeding. Als mensen deze begeleiding krijgen en inzicht hebben in wat er aan de hand is, durven ze bovendien veel meer, dan verdwijnt de schaamte.
Mijn advies is dan ook: Bespreek je klachten met je huisarts en weet dat er echt meer aan te doen is dan je denkt.’
Op tijd erbij = kwaliteit erbij.

Het Longfonds biedt een COPD-test aan voor mensen met beginnende longklachten, die willen weten of er meer aan de hand is: www.longfonds.nl/zijn-mijn-klachten-erg.