19 april 2024: LANdelijk Longcongres Passende zorg bij COPD. Klik hier.

Vacature Voorzitter

Geplaatst op: maart 1, 2024

De Vereniging Long Alliantie Nederland (LAN) zet zich in voor optimale preventie en behandeling van chronische longaandoeningen met de volgende doelen:

 • terugdringing van het aantal mensen met chronische longaandoeningen;
 • terugdringen van de ernst van hun ziekte;
 • terugdringing van het aantal sterfgevallen als gevolg van chronische longaandoeningen;
 • bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met chronische longaandoeningen.

We doen dit in samenwerking met organisaties, bestaande uit onder andere patiëntenverenigingen, beroepsgroepen in de longzorg, bedrijven, onderzoekers en zorgorganisaties. Samenwerking zorgt hierbij voor synergie. Vanuit een gezamenlijke visie voeren we beleid uit op gebied van preventie en behandeling van chronische longzorg. Hierbij zoeken we de samenwerking met overheid, zorgverzekeraars, politiek en andere partijen.

Door het verstrijken van de zittingstermijn van de huidige voorzitter ontstaat per 1 juli 2024 de vacature:

Voorzitter Bestuur
8 uur per week


Vereniging en bestuur
De LAN is een vereniging met de ledenvergadering als hoogste besluitvormend orgaan. Minimaal tweemaal per jaar komt de ledenvergadering bij elkaar. Uit hun midden kiezen de leden een bestuur, dat geleid wordt door een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur is een redelijke afspiegeling van de verschillende beroepsgroepen en categorieën in het longenveld in ons land. De vereniging heeft een beleidsplan en werkt aan de hand van jaarplannen (zie www.longalliantie.nl). Het bestuur vergadert gemiddeld zeven keer per jaar. Er vindt overleg en besluitvorming in een collegiale sfeer plaats. Het bestuur en de vereniging worden ondersteund door een landelijk bureau onder leiding van een directeur. Dit bureau is gevestigd in het Huis voor de Gezondheid te Amersfoort, vlakbij het station.

Functie voorzitter:

Het bestuur bestaat uit zeven leden en wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter, die het doel van de LAN van harte weet te ondersteunen, het terrein overziet en in weet te spelen op relevante actuele en toekomstige (maatschappelijke en politiek-bestuurlijke) ontwikkelingen, en die de uiteenlopende belangen bij elkaar weet te brengen en houden, o.a. in de rol van katalysator en bemiddelaar. De voorzitter wordt ondersteund door de directeur en inhoudelijk deskundigen van de diverse stakeholders.

Taken voorzitter:

 • Het voorzitten van de ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen en andere LAN-bijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten zorg dragen voor betrokkenheid van alle leden en voor een proactieve en gedragen besluitvorming.
 • Het mede ontwikkelen van de strategie van de vereniging.
 • Het zorgdragen voor een evenwichtige verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het bestuur en binnen de vereniging.
 • Het onderhouden van contacten met alle leden die zijn aangesloten bij de LAN en van contacten en relaties met organisaties die van belang zijn voor de LAN.
 • De vereniging vertegenwoordigen op relevante bijeenkomsten en momenten.
 • Het aansturen van de directeur en samenwerken met het LAN-bureau.
 • Het versterken van het profiel van de LAN naar de aangesloten leden en daarbuiten.
 • Het verdiepen en verbreden van de samenwerking binnen de LAN.

Profiel:

Om deze taken met succes te kunnen vervullen zoeken wij naar personen met het volgende profiel:

 • De voorzitter is geen recent lid van het bestuur van één van de vaste partijen van de LAN, staat daarmee boven de partijen en heeft aantoonbare affiniteit met en kennis van het doel en de thema’s waarop de LAN actief is.
 • Beschikt over een breed landelijk netwerk met belangrijke stakeholders zoals stelselpartijen, overheidsinstellingen en/of politiek en is bereid dit netwerk (proactief) in te zetten voor de LAN.
 • Is proactief: neemt initiatief om de doelen & projecten van de LAN te verwezenlijken, onder meer door actief steun te verwerven buiten het veld van longziekten.
 • Heeft algemene en aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaringen en is in staat een visie op het beleidsterrein te ontwikkelen en uit te dragen.
 • Beschikt over integrerende en verbindende kwaliteiten. Is herkenbaar en geloofwaardig in de ogen van de belangrijkste stakeholders: eigen leden en externe organisaties. Heeft verantwoordelijkheidsgevoel  en is sensitief naar leden en naar samenwerkende partijen toe.

Remuneratie:

De functie voorzitter LAN bestuur kent een tijdsbeslag van gemiddeld 8 uur per week. Voor deze periode geldt een beloning van € 20.000,– per jaar op basis van declaratie en exclusief btw. Daarnaast worden reis- en verblijfkosten vergoed met een maximum van € 3.000,– per jaar.

Informatie:

Heb je interesse in deze uitdagende en veelzijdige functie? Dan ontvangen wij graag uiterlijk 24 maart a.s. je sollicitatie, CV met motivatie via mail naar Bert Kuipers (directeur a.i.): kuipers@longalliantie.nl. Je kunt voor vragen ook telefonisch contact met hem opnemen op telefoonnummer 06 – 51 04 59 39.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.