Training Therapietrouw bij inhalatiemedicatie positief ontvangen

Geplaatst op: augustus 31, 2023

Circa zeventig procent van de mensen die inhalatiemedicatie gebruiken gebruikt zijn inhalator op de verkeerde manier. Dit heeft te maken met de handeling zelf, een vaardigheid die lastig te leren is, maar ook met de samenwerking tussen de verschillende disciplines die bij de zorg voor mensen met astma en COPD betrokken zijn.

Om de zorg (van diagnose met op de patiënt afgestemde inhalatiemedicatie, tot meerdere (herhaal) instructiegesprekken in de komende jaren) beter op elkaar af te stemmen heeft de Long Alliantie Nederland een Zorgpad Inhalatiemedicatie opgesteld. Dit Zorgpad is de afgelopen jaren geïmplementeerd in 4 pilotregio’s. De ervaren lessen, (trainings)hulmiddelen zijn gebundeld in een ‘Veel gestelde vragen’- overzicht op de website www.goedinhaleren.nl.

Om het zorgpad en de belangrijkste inhalatie-instructielessen onder apotheekteams bredere bekendheid te geven is er een samenwerking aangegaan met CME-online, welke ca 70% van alle apotheken in Nederland bedient in online-trainingen.Samen is een online training ontwikkeld voor zowel apothekers als apothersassistenten met de titel Therapietrouw bij inhalatiemedicatie.

De training staat nog geen kwartaal online en is al door ruim 60 apothekersassistenten en 70 apothekers gevolgd met veel positieve reacties:
Zo beoordelen 86% van de apothekersassistenten de kwaliteit van de cursus met goed of uitstekend en vind 87,5% van de assistenten de cursus (zeer) goed aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Bij de apothekers zijn deze percentages nog hoger: maar liefst 94,2% van de apothekers beoordeeld zowel de kwaliteit als de aansluiting bij de praktijk van de cursus met goed of uitstekend.

Binnenkort zal de training in een iets aangepaste vorm ook worden aangeboden in het online-BENU aanbod.

Heb je als apotheker geen abonnement op CME of wil je in de huisartsenpraktijk, ziekenhuis of verpleging aandacht schenken aan inhalatiemedicatie? Kijk dan op de website goedinhaleren.nl onder het kopje Scholing voor veel vrij toegankelijke trainingsmaterialen.

Liever direct een hand-out ontvangen die beknopt de belangrijkste punten weergeeft van een eerste en/of vervolg inhalatie instructie gesprek? Bestel deze via info@longalliantie.nl.