Stichting Health Base versterkt de Long Alliantie Nederland

Geplaatst op: juni 27, 2022

Stichting Health Base is toegetreden tot de Long Alliantie Nederland (LAN), de federatieve vereniging in Nederland op het gebied van chronische longziekten. De LAN heeft als doel het verbeteren van integrale zorg en goede preventie voor de anderhalf miljoen mensen in ons land met een chronische longziekte.

“De LAN is verheugd over de toetreding van Stichting Health Base tot de alliantie en de verdere versterking van de samenwerking, aldus drs. Clémence Ross van Dorp (voorzitter LAN). De LAN wil zijn doelen bereiken door synergie tussen de activiteiten van de leden. Met Stichting Health Base wordt al ruim tien jaar samengewerkt op het gebied van www.inhalatorgebruik.nl.”

Stichting Health Base helpt zorgverleners om de beste zorg te verlenen aan hun patiënten. Een belangrijk onderdeel daarbij is de voorlichting aan patiënten over hun geneesmiddelen en bijbehorende hulpmiddelen (waaronder inhalatoren).

“De intensieve samenwerking tussen de LAN en Stichting Health Base zorgt er voor dat Stichting Health Base zorgverleners nog beter kan voorzien in de juiste informatie om patiënten te begeleiden in hun geneesmiddelgebruik rondom chronische longziektes. Alles met als doel om het goede gebruik van geneesmiddelen en de bijbehorende therapietrouw te bevorderen”, geeft Mark van Vliet (bestuurder-directeur Stichting Health Base) aan.

Stichting Health Base is al ruim 30 jaar hét kennisinstituut voor medische en farmaceutische informatie in Nederland en België. In samenwerking met huisartsen en apothekers, vertaalt het complexe medische behandel-ondersteunend informatie door naar praktische protocollen, slimme kennisregels, begrijpelijke patiëntinformatie en medicatiebewaking op maat. En het voorziet hiermee zowel de zorgverlener als de patiënt op ieder moment van de meest betrouwbare en actuele informatie en adviezen, om de juiste beslissing over een behandeling te kunnen nemen. Meer informatie over de Stichting Health Base is te vinden op: www.healthbase.nl