Situatie tekort salbutamol wordt onhoudbaar

Geplaatst op: april 8, 2024

De zorgen omtrent het ernstige tekort aan het inhalatiemedicijn salbutamol aerosol nemen in rap tempo toe. Steeds meer zorgprofessionals melden ons dat het medicijn bijna niet meer verkrijgbaar is. Ook vanuit onze leden bereiken ons berichten over toenemende tekorten. Deze bezorgdheid wordt versterkt door het feit dat zelfs alternatieven voor deze medicatie dreigen op te raken. Dit maakt de situatie nog nijpender.

De urgentie om snel tot een oplossing te komen is dan ook enorm. Maar liefst 550.000 longpatiënten zijn afhankelijk van salbutamol. Voor de 85.000 kinderen tot 6 jaar is de situatie acuut: er zijn simpelweg geen alternatieven beschikbaar. Als Long Alliantie Nederland doen wij dan ook een dringend beroep op de minister van VWS en de zorgverzekeraars om alles in het werk te stellen om een oplossing te vinden.

Tot die tijd blijven wij verwijzen naar het opgestelde alternatievenschema, dat in samenspraak met huisartsen, kinderartsen, longartsen, apothekers en patiëntenorganisaties tot stand is gekomen. Dit voortdurend geüpdatete schema is voor iedereen toegankelijk. Het schema is hier te vinden.

Het bestuur van de LAN blijft intensieve gesprekken voeren met alle betrokken partijen om zowel op korte termijn een oplossing te vinden als op de lange termijn om dergelijke problemen te voorkomen.