Position paper: Bouw de brug tussen werk en gezondheid

Geplaatst op: november 17, 2021

Voor mensen met een chronische aandoening is behoud van of terugkeer naar werk lastig. Daarnaast hebben veel mensen gezondheidsklachten als gevolg van werk. De gezondheidszorg in Nederland is vooral gericht op behandeling en genezing van de aandoening en minder op herstel van functioneren in het werk.

Dat moet anders. Met een vergrijzende (beroeps)bevolking, een veranderende arbeidsmarkt en oplopende zorgkosten is het van groot belang dat mensen met een chronische aandoening aan het werk (kunnen) blijven. Dit is in het belang van de werkenden, werkgevers en de maatschappij.

Emiel Rolink van Long Alliantie Nederland (LAN) presenteerde samen met andere “Samenwerkende organisaties Arbeid & Gezondheid” een Position Paper aan de Tweede Kamer met de boodschap “Bouw de brug tussen werk en gezondheid voor beter werk(behoud) bij ziekte”. Ruim dertig organisaties steunen dit.

Drie actiepunten
De Position Paper pleit voor drie actiepunten:1. Richt een interdepartementaal actieprogramma vanuit de ministeries SZW en VWS in om duurzaam en integraal overheidsbeleid op het gebied van arbeid en gezondheid te ontwikkelen. 2. Maak van werk een behandeldoel door werk vanaf diagnose op te nemen in het zorg- en behandeltraject. 3. Financier bedrijfsgeneeskundige zorg in het curatieve domein binnen de zorgverzekeringswet.

In de komende periode worden gesprekken gevoerd met Kamerleden en begin 2022 wordt een dialoogsessie georganiseerd voor Kamerleden en andere stakeholders
Meer info: https://lnkd.in/dXGxTfTS

Fotobijschrift: Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) ontvangt namens de Tweede Kamercommissie SZW de position paper uit handen van Emiel Rolink (Samenwerkende Organisaties Arbeid & Gezondheid/ LAN).