Palliatieve zorg voor mensen met COPD: voer gesprekken en bespaar kosten

Geplaatst op: januari 16, 2024

In een interview met Qruxx vertelt Johanna Broese, arts-onderzoeker en nu werkzaam als basisarts ouderengeneeskunde, over de bevindingen uit haar promotieonderzoek. Oktober 2023 heeft ze haar proefschrift ‘From reactive to proactive: Implementing palliative care for patients with COPD’ met verve verdedigd.

“Door gesprekken te voeren met COPD-patiënten over de laatste levensfase kunnen we mogelijk kosten besparen op de IC”, geeft Johanna aan. Haar onderzoek richtte zich op het verbeteren en implementeren van palliatieve zorg voor mensen met COPD: een landelijk project vanuit de Long Alliantie Nederland (LAN), Leiden University Medical Center en Radboudumc.

Lees het hele interview: https://www.qruxx.com/palliatieve-zorg-voor-mensen-met-copd-voer-gesprekken-