Nieuw Europees initiatief: integratie van palliatieve zorg in longzorg

Geplaatst op: januari 22, 2024

Dertien organisaties uit 7 Europese landen hebben 7,55 miljoen euro aan financiering ontvangen van het Horizon Europe-programma van de Europese Commissie om een grootschalig project EU PAL-COPD te lanceren. Het doel is om de integratie van palliatieve zorg in de gebruikelijke behandeling van mensen met gevorderde COPD te bevorderen in verschillende gezondheidszorgsystemen in Europa.

Het vijfjarige project is 1 januari 2024 van start gegaan, onder coördinatie van de Vrije Universiteit Brussel, met als doel het welzijn en kwaliteit van leven te verbeteren van miljoenen patiënten met COPD en hun families.

Long Alliantie Nederland (LAN) maakt deel uit van het project-consortium en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het trainingsprogramma voor zorgverleners, de training zelf en de implementatiehandleiding binnen het EU PAL-COPD project.

Verbeteren van de zorg aan het einde van het leven voor mensen met vergevorderde COPD

De huidige palliatieve zorg en einde-leven-zorg bij COPD is niet optimaal.

Door de implementatie van het innovatieve niet-farmacologische ICLEAR-EU model in verschillende gezondheidszorgzorgsystemen in Europa, willen we niet alleen de medische zorg en fysiek welzijn te verbeteren, maar ook een patiënt- en familiegerichte benadering bevorderen door middel van proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming.

Om dit model succesvol te implementeren in de longzorg, wordt door het consortium een klinische trial uitgevoerd in 18 ziekenhuizen in zes Europese landen (België, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Denemarken, Hongarije, Portugal). Dit is de eerste grootschalige internationale studie die op systematische wijze palliatieve zorg integreert in de longzorg. Het project richt zich op het synergetisch samenwerken van longzorgteams met interdisciplinaire palliatieve en eerstelijnszorgteams. Vanaf de start van het project worden de perspectieven van patiënten nadrukkelijk meegenomen.

Lees hier het hele persbericht.