Lexces ontvangt zorgpad werkgerelateerde longziekten

Geplaatst op: februari 9, 2023

In tal van beroepen komen werknemers in aanraking met irriterende of sensibiliserende stoffen die klachten veroorzaken. Jaarlijks sterven zo’n 4.100 mensen aan beroepsziekten, waarvan ongeveer 3.700 door luchtwegaandoeningen die zijn veroorzaakt door blootstelling aan stoffen op het werk.  Werkgerelateerde factoren beïnvloeden de klachten van longpatiënten aanzienlijk en spelen een rol bij circa 15% van de patiënten met astma en COPD en bij 25% van de patiënten met longkanker. Een aantal interstitiële longaandoeningen wordt vrijwel uitsluitend veroorzaakt door beroepsmatige blootstelling aan stoffen.

Vorige week organiseerde de LAN een bijeenkomst over werkgerelateerde longziekten. Heleen den Besten ging in op de inhoud van het Zorgpad. Het Zorgpad werkgerelateerde beroepsziekten heeft als doel bij te dragen aan het tijdig signaleren,  diagnosticeren, behandelen en vervolgen van werkgerelateerde longziekten. Het zorgpad is met financiële steun van het Ministerie van SZW opgesteld.  

Longarts (i.o.) Hanna Kuiper-Van der Valk maakte het nieuwe kenniscentrum gericht op werkgerelateerde longziekten in de regio zuidwest Nederland bekend. Het kenniscentrum heet:  ‘Werk En Longen-010 (WEL-010)’. De kracht van WEL-010 ligt in de samenwerking van het expertisecentrum Astma, COPD & Allergie Franciscus Gasthuis & Vlietland met het expertisecentrum Interstitiële Longziekten van het Erasmus MC. De focus van WEL-010 ligt op patiëntenzorg, onderzoek en opleiding op het gebied van werkgerelateerde longziekten.

Longarts Jos Rooijackers ging in op de activiteiten en het werkplan van het Landelijk Expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten (Lexces), dat door SZW Minister Karien van Gennip is opgericht met als doel het versterken van preventie en het beoordelen van beroepsziekten, zodat mensen een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen.

In de gedachtewisseling werd geprezen de vooruitgang die is geboekt om beroepslongziekten op de agenda te krijgen. De komst van het LEXCES borgt dat en zet veel in beweging. Het is een goede zaak dat het zorgpad er nu is en dat WEL010 is ontstaan. Tegelijk zijn er nog zaken niet goed geregeld: zoals het ontbreken van financiële regelingen voor arbo-curatieve samenwerking. Ook kunnen van het LEXCES geen wonderen worden verwacht: het huidige stelsel vertoont nog veel tekortkomingen, zoals onder meer in manifesten van de LAN en van LAN, NFK en Patiëntenfederatie naar voren is gekomen. Voor veel van deze tekortkomingen zijn nog oplossingen nodig. Zo pleit de LAN voor het onderbrengen van de bedrijfsgeneeskundige zorg binnen de Zorgverzekeringswet.

Aan het eind van de bijeenkomst is het Zorgpad Werkgerelateerde Longziekten overhandigd aan prof. dr. Dick Heederik (voorzitter van het Lexces), door drs. Clémence Ross – van Dorp (voorzitter LAN) en dr. Leon van den Toorn, MD. PhD, MSc (voorzitter NVALT) met daarbij de wens om samen te blijven optrekken, onder meer bij het implementeren van het zorgpad en het versterken van de preventie van werkgerelateerde longziekten. 

De bijeenkomst hieronder terug te kijken.