19 april 2024: LANdelijk Longcongres Passende zorg bij COPD. Klik hier.

LAN in het nieuws… Implementeren palliatieve zorg bij COPD

Geplaatst op: december 21, 2023

In Topic Longziekten van Medisch Contact staat deze maand een artikel waarin arts-onderzoeker Johanna Broese vertelt over haar promotieonderzoek naar het implementeren van palliatieve zorg bij COPD. Onder andere vertelt ze over de markeringstool die in het onderzoek werd gebruikt om patiënten met COPD in de palliatieve fase te identificeren voor het voeren van palliatieve zorggesprekken. Op 17 oktober promoveerde zij aan het Leids Universitair Medisch Centrum.

Start palliatieve fase markeren

Uit het onderzoek dat Broese vanuit de LAN deed, bleek dat palliatieve zorg bij COPD patiënten niet standaard wordt ingezet. Het ziekteproces en de gedachten die bij de patiënt over de ziekte leven maakt het moeilijk om bij COPD een gesprek over palliatieve zorg en het levenseinde te beginnen. Longartsen gaven echter wel aan het belangrijk te vinden om de start van de palliatieve fase te kunnen markeren. Daarom werd de ProPal-COPD tool gebruikt die eerder vanuit het Radboudumc was ontwikkeld. Het bevat de Surprise Question (de vraag “Zou u verbaasd zijn als deze patiënt in de komende 12 maanden komt te overlijden?” die een zorgverlener zichzelf (in stilte) stelt) en zes klinische indicatoren.

In het artikel, geschreven door Jenneke van de Streek, vertelt Broese: ‘De identificatietool helpt hen over de drempel om het gesprek met de patiënt over palliatieve zorg en het levenseinde te starten. De inhoud van de zorg  verandert dan niet zozeer, maar wel de focus. De zorgverlener zet meer in op kwaliteit van leven en kan dan gaan bespreken wat de patiënt nog zinvol vindt en aan behandeling wil als deze opnieuw een exacerbatie krijgt.’

De ProPal-COPD tool is te vinden en in te vullen in de online toolbox. Een positieve score op de Propal-COPD tool is het startsein voor palliatieve zorg en proactieve zorgplanning. Bij een negatieve score is de zorg en behandeling zoals gebruikelijk, bij voorkeur volgens het Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname.