LAN in het nieuws…. De zorg rond inhalatiemedicatie kan beter door regionale afstemming

Geplaatst op: december 18, 2023

Uit onderzoek blijken 70% van alle longpatiënten fouten te maken in het gebruik van zijn inhalator. Dit komt door de veelheid aan materialen en medicijnen die er op de markt zijn, maar ook aan de handelingen zelf. Het vereist daarom duidelijke instructie, die meerdere keren herhaald moet worden. Wie deze (herhaal)instructie geeft vraagt om afstemming tussen ziekenhuis, huisartsenpraktijk en apotheek. En juist dit laatste ontbreekt in veel regio’s.

In een artikel in het tijdschrift Inspiratie van V&VN, legt Lidewij Sekhuis, senior projectleider bij de Long Alliantie Nederland (LAN), uit wat er nodig is om dit te verbeteren én wat de LAN hiervoor doet.

Zorgpad Inhalatiemedicatie
Om de samenwerking en afstemming rond de patiënt met COPD in de regio vorm te geven, heeft de LAN in 2019 het Zorgpad Inhalatiemedicatie opgesteld. Sindsdien hebben vier regio’s samen opgetrokken om het Zorgpad in de dagelijkse praktijk te implementeren en te borgen. Het Zorgpad beschrijft aan de hand van twee patiëntreizen (de nieuwe en reeds bestaande patiënt) hoe een regio deze (medicinale) zorg het beste kan inrichten.

Website goedinhaleren.nl
Om zorgverleners te ondersteunen heeft de LAN de website www.goedinhaleren.nl opgesteld. Hierop kunnen zorgverleners ervaringen en materialen vinden om de zorg rondom inhalatiemedicatie te verbeteren.