LAN Congres 2024: meld uw innovatie aan!

Geplaatst op: februari 26, 2024

Wij zijn benieuwd welke innovatieve toepassingen er zijn voor goede COPD zorg bij een longaanval. Zet u in de regio goede stappen om de zorg voor mensen met COPD te verbeteren?

Verdient deze innovatie een podium? U kunt op het congres op 19 april a.s. uw innovatie presenteren in één van de parallelsessies.

Meld uw innovatie voor 12 maart a.s. aan via LANdelijk Longcongres 2024 | MedNet.

Let op: uw innovatie moet betrekking hebben op passende regionale zorg bij COPD met longaanval en/of de toepassing van de Kwaliteitsstandaard COPD longaanval met ziekenhuisopname.

Zien we u ook op 19 april a.s.?