Károly Illy versterkt het bestuur van de Long Alliantie Nederland

Geplaatst op: december 5, 2023

De Long Alliantie Nederland is een federatieve vereniging met als doel het versterken van preventie en zorg voor mensen met longziekten in Nederland. Bij de LAN zijn 35 lidorganisaties aangesloten.

De hoofdlijnen van het LAN beleid worden bepaald in de ledenvergadering, waarbij alle leden mogen meepraten en het recht om besluiten te nemen is voorbehouden aan de gewone (niet commerciële) leden.

De verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur ligt in handen van het LAN bestuur dat uitvoering geeft aan de besluiten van de ledenvergadering.

Op voordracht van het Longfonds is Károly Illy toegetreden tot het LAN bestuur. Károly Illy is directeur-bestuurder van het Longfonds en was hiervoor onder meer kinderarts, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en lid van het Outbreak Management Team tijdens de Corona pandemie. De LAN is verheugd dat Károly zich wil inzetten voor het behalen van de doelstellingen van de LAN. Károly IlIy: “Ik kijk uit naar mijn bestuursdeelname van de Long Alliantie Nederland. Het aantal mensen met longziekten neemt toe en preventie en zorg staan onder druk: de uitdagingen zijn groot. Door goede samenwerking binnen de LAN tussen patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen, brancheverenigingen, onderzoekers en bedrijven kunnen we samen meer bereiken om longziekten te voorkomen en de zorg voor mensen met longziekten te verbeteren”.