19 april 2024: LANdelijk Longcongres Passende zorg bij COPD. Klik hier.

Job van Boven versterkt het bestuur van de Long Alliantie Nederland

Geplaatst op: december 20, 2023

De Long Alliantie Nederland is een federatieve vereniging met als doel het versterken van preventie en zorg voor mensen met longziekten in Nederland. Bij de LAN zijn 35 lidorganisaties aangesloten.

De hoofdlijnen van het LAN beleid worden bepaald in de ledenvergadering, waarbij alle leden mogen meepraten en het recht om besluiten te nemen is voorbehouden aan de gewone (niet commerciële) leden. De verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur ligt in handen van het LAN bestuur dat uitvoering geeft aan de besluiten van de ledenvergadering.

Op voordracht van de KNMP is Job van Boven toegetreden tot het LAN bestuur. Van Boven is apotheker-gezondheidseconoom en universitair hoofddocent op het UMCG. Job van Boven: “Ik kijk uit naar mijn bestuursdeelname van de Long Alliantie Nederland. Ben al jarenlang betrokken bij diverse LAN initiatieven zoals het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten en recent het Zorgpad Inhalatiemedicatie. Samenwerking binnen de LAN leidt tot synergie en daardoor betere preventie en zorg voor mensen met longziekten”.