Groot tekort salbutamol in Nederland: LAN aanbevelingen en alternatieven

Geplaatst op: maart 28, 2024

Inhalatiemedicijn salbutamol aerosol* is momenteel in Nederland beperkt of niet leverbaar. De meeste apotheken hebben op dit moment slechts nul tot twee weken voorraad. Voor 550.000 longpatiënten** die hierop aangewezen zijn, kan dit acute problemen geven. Zeker voor de 85.000 kinderen** tot 6 jaar die nog te jong zijn om alternatieve inhalatoren (zoals droog poeder inhalatoren waar veel inademingskracht voor nodig is) te kunnen gebruiken. De Long Alliantie Nederland (LAN), waarin alle in ons land bij de longzorg betrokken partijen verenigd zijn, heeft daarom aanbevelingen en een alternatieven schema opgesteld, in overleg met huisartsen, kinderartsen, longartsen, apothekers en patiëntenorganisaties. Dit schema is voor iedereen beschikbaar. Het alternatieve schema zal komende tijd zo nodig steeds worden geactualiseerd, gezien de tekorten per dag kunnen verschillen. Het schema is hier te vinden.

Het bestuur van de LAN is over dit tekort en structurele oplossingen om dit probleem in de toekomst te voorkomen in contact met de overheid en zorgverzekeraars.

*Dit betreft: salbutamol aerosol, Ventolin aerosol, Airomir aerosol, Redihaler, Ventolin nebules/oplossing/injectie en salbutamol vernevelvloeistof. Naast salbutamol, is ook veel andere inhalatie medicatie, zoals ipratropium aerosol, niet of beperkt leverbaar.

**Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) www.sfk.nl