Emiel Rolink gaat de Long Alliantie Nederland verlaten

Geplaatst op: november 2, 2023

LAN directeur Emiel Rolink gaat de Long Alliantie Nederland per 31 december aanstaande verlaten. Per 1 januari begint Emiel als directeur bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) en als directeur van het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten gevaarlijke stoffen (ISBG).

Het IAS is in 2000 opgericht om de Sociale Verzekeringsbank te adviseren over tegemoetkomingen van de overheid aan asbestslachtoffers. Ook treedt het IAS op als bemiddelaar tussen het slachtoffer en een (ex-)werkgever of diens verzekeraar over een schadevergoeding.
Bij het ISBG kunnen patiënten zich melden met een ernstige beroepsziekte door gevaarlijke stoffen. Deze beroepsziekte moet zijn opgenomen op de lijst van de Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB).

Emiel Rolink is in 2009 in dienst getreden bij de Long Alliantie Nederland en was daarmee de eerste medewerker van de toen net opgerichte LAN. De LAN is dankbaar voor alles wat Emiel voor de LAN heeft betekend. Tijdens het LANdelijk congres longziekten op 19 april 2024 wordt uitgebreid afscheid genomen van Emiel. Binnenkort volgt hier nader bericht over.