Emiel Rolink blikt terug op 14 succesvolle jaren bij de LAN

Geplaatst op: januari 11, 2024

“Samenwerking is de kracht van de LAN.” Dat zegt Emiel Rolink, tot 1 januari 2024 directeur van de LAN, in een afscheidsinterview in het blad Puf. Door de samenwerking van zorgverleners, patiënten, zorgorganisaties, onderzoekers en bedrijven in de LAN is veel bereikt op het gebied van preventie en zorg voor longziekten. 

Rolink noemt o.a. het Nationaal Actieprogramma Chronische longziekten (2014-2019) dat door de World Health Organization (WHO) is uitgeroepen tot mondiaal het beste actieprogramma op het gebied van longziekten.

Doordat de LAN het onderwerp beroepsziekten op de politieke agenda wist te zetten, werd na een onderzoek het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEXCES) en het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) opgericht. Rolink is sinds 1 januari jl zelf directeur van de ISBG.

Minder opnamen bij een COPD longaanval

Rolink is ook trots op de ontwikkeling van de Kwaliteitsstandaard COPD-longaanval met ziekenhuisopname, waarmee het aantal opnamen met gemiddeld 19% kan worden verminderd. Hij ziet graag dat de Kwaliteitsstandaard landelijk wordt opgeschaald,

Ook de ontwikkeling van hulpmiddelen, kennis en inzichten op het gebied van palliatieve zorg is een mooie stap voorwaarts. De online toolbox Passende palliatieve zorg bij COPD heeft zelfs de Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact 2023 gewonnen.

Regionale praktijkvariatie COPD zorg in beeld gebracht

Met de NZa ontwikkelt de LAN momenteel COPD-landkaarten, waarmee per regio de stootkuren  prednison en ziekenhuisopnames van COPD-patiënten zichtbaar worden. Het doel is dat in de regio’s het gesprek op gang komt om te kijken waar de zorg verder kan worden verbeterd en wat regio’s van elkaar kunnen leren. Rolink ziet deze landkaarten als een nalatenschap, waar hopelijk velen gebruik van zullen maken.

Behoud vergoeding hooggebergtebehandeling

Eén van de hoogtepunten van zijn directeurschap ziet Rolink het behoud van de vergoeding voor een hooggebergtebehandeling in Davos, mede door de inzet van de LAN. Ook hier bleek de kracht van samenwerking binnen de LAN.

Blik op de toekomst

Rolink maakt zich wel zorgen over de luchtkwaliteit in Nederland (‘het vieste jongetje van de klas in Europa’)  en over het toenemende aantal jongeren dat vapet (‘een wolf in schaapskleren’).

Als directeur van het ISBG en het Instituut Asbestslachtoffers blijft hij te maken krijgen met mensen met longziekten. De LAN en diverse leden van de LAN zijn dan vanzelfsprekende  gesprekspartners. Dus hij blijft in de buurt.

Totdat er een nieuwe directeur voor de LAN is aangesteld, neemt Bert Kuipers de honneurs van Emiel Rolink waar bij de LAN.

Lees hier het hele interview