19 april 2024: LANdelijk Longcongres Passende zorg bij COPD. Klik hier.

De stimuleringssubsidie voor het implementeren en borgen van COMPASSION staat online!

Geplaatst op: maart 5, 2024

COMPASSION (Palliatieve zorg bij COPD) is één van de interventies van de stimuleringssubsidieronde van @ZonMw. Deze nieuwe ZonMw-stimuleringssubsidie staat nu online; zie hier het nieuwsbericht hierover op de website van ZonMw.

Informatiebijeenkomst 4 april 2024

ZonMw organiseert een online informatiebijeenkomst op 4 april 2024 van 15.30-17.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u meer informatie over COMPASSION en kunt u vragen stellen. Via deze link komt u direct in de Microsoft Teams bijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt door ZonMw opgenomen, zodat u deze eventueel later kunt terugkijken. De opname wordt op de website van ZonMw geplaatst bij de informatie over deze subsidieoproep.

Wat is COMPASSION?

COMPASSION is een werkwijze gericht op het verbeteren van palliatieve zorg voor mensen met COPD door de integratie van tijdige en passende palliatieve zorg in de gebruikelijke COPD-zorg. De implementatie van COMPASSION levert bij mensen met COPD onder andere tijdige identificatie van de palliatieve fase op en zorgt voor zorg die aansluit bij de wensen en behoeften.

Voor wie is deze stimuleringssubsidie?

Nederlandse zorginstellingen, samenwerkingsverbanden van Nederlandse zorginstellingen en zorgnetwerken kunnen aanspraak maken op stimuleringssubsidie. 

Wat is het tijdpad?

De subsidieoproep staat alvast op de website van ZonMw, zodat u zich kunt voorbereiden op de subsidieaanvraag. Het is nog niet mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen.

Vragen? Mocht u naar aanleiding van Dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ZonMw via palliatievezorg@zonmw.nl.