Coronapatiënten met restklachten krijgen ruimere vergoeding voor herstel

Geplaatst op: augustus 14, 2020

Mensen die ernstige klachten of beperkingen overhouden aan een besmetting met het coronavirus, krijgen zes maanden lang een ruimere vergoeding voor herstelzorg. Dat adviseert het Zorginstituut (ZIN) aan het ministerie van Volksgezondheid. Zowel Longfonds als de Facebook-groep ‘Corona ervaringen en langdurige klachten’ hebben ZIN hierover met succes geadviseerd. De kans is groot dat de minister de adviezen overneemt.

Geen terugwerkende kracht
Longfonds is verheugd met het advies voor deze nieuwe patiëntengroep, maar vindt het spijtig dat de regeling niet met terugwerkende kracht geldt. Ook de ingangsdatum is nog onduidelijk.
Wel is het fonds blij dat de extra vergoeding niet alleen geldt voor patiënten die op de intensive care of corona-afdelingen in het ziekenhuis hebben gelegen, maar ook voor mensen die thuis erg ziek zijn geweest, en daar ernstige klachten aan overhouden, zoals kortademigheid, conditieverlies, verzwakte spieren of problemen met het onthouden van dingen. Zij hebben moeite met dagelijkse activiteiten en hun herstel gaat langzaam en met moeite.

Voor deze mensen is herstelzorg voorzien in het advies: Het  gaat om maximaal 50 behandelsessies door een fysio- of oefentherapeut, 8 behandeluren voor ergotherapie en 7 behandeluren voor diëtetiek binnen maximaal 6 maanden. Halverwege, dus na ongeveer 3 maanden, beoordeelt de huisarts op basis van rapportages van de paramedici of de zorg voortgezet moet worden. Na 6 maanden kan bij uitzondering en op indicatie van een medisch specialist een 2e behandelperiode van maximaal 6 maanden ingaan. Andere zorg die ze nodig hebben, bijvoorbeeld van een huisarts, wijkverpleging of een psycholoog, werd al vergoed uit het basispakket op verwijzing van de (huis)arts.

Dynamisch lerend traject
“We hebben deze kwestie geagendeerd nadat er op ons coronalongplein.nl veel meldingen binnen kwamen van mensen met restklachten die tussen wal en schip vielen. We zijn blij dat het ZIN dit zo snel heeft opgepakt. Behalve met de Facebookgroep ‘Coronapatienten met langdurige klachten’, trekken we op met Long Alliantie Nederland (LAN), in een dynamisch lerend traject. We weten nog veel niet over het herstel van corona, maar we leren steeds meer bij. Het is positief dat het ZIN hier zo snel op anticipeert,” zegt Longfonds-directeur Michael Rutgers. “De ingangsdatum is waarschijnlijk binnenkort, maar het zou veel beter zijn als er een mogelijkheid komt voor een vergoeding van al gemaakte kosten. Anders worden veel mensen toch nog in hun portemonnee geraakt.”
Rutgers acht het overigens raadzaam voor patiënten om naar een fysiotherapeut te gaan die extra kennis heeft opgedaan via het Chronisch Zorgnet (CZN) of het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Thuishulp
Ook de Facebookgroep “Coronapatiënten met langdurige klachten” die samen met het Longfonds optrekt, is blij dat er een advies naar de regering is gegaan omtrent herstelzorg voor de betreffende groep coronapatiënten. Zij hebben echter wel vragen over de financiering van voldoende hulp aan huis. “Is er bijvoorbeeld thuishulp mogelijk wanneer de patiënt nog niet mobiel is en kunnen in dat geval de paramedici de patiënt thuis bezoeken voor behandeling? Kan er ook een revalidatiearts aanschuiven bij het multidisciplinaire team, mocht dit nodig zijn?”, aldus Marieke Spee namens de Facebook groep. “Verder hopen we ook dat er breed onderzoek kan worden verricht naar de diverse klachten over de verschillende medische disciplines heen, zodat er begrip voor het ziektebeeld komt en hopelijk een passende behandeling. Voor henzelf, maar zeker ook voor de patiënten die nog gaan volgen,” aldus Spee.

Zowel Longfonds als de Facebookgroep vinden het belangrijk dat de effecten van de (na)zorg op het herstel en de kwaliteit van leven van (post) coronapatiënten goed gemonitord worden en om te evalueren of deze voldoende aansluit bij de zorgvraag.  De signalen van patiënten die binnenkomen via het coronalongplein vormen daarbij een belangrijke bron.