Compensatie voor mensen met een stoffengerelateerde beroepsziekte

Geplaatst op: juli 31, 2023

Werknemers of zelfstandigen die tijdens het werk ziek zijn geworden door de blootstelling aan stoffen kunnen een eenmalige financiële tegemoetkoming aanvragen. Dit is mogelijk op grond van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Deze regeling geldt voor mensen met longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en CSE, ook wel bekend als de schildersziekte. Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke Stoffen (ISBG) voert de regeling uit. Dat doet het in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank en Lexces, het landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten. In mei 2023 zijn de eerste tegemoetkomingen uitgekeerd aan mensen met allergisch beroepsastma.

‘Een hele opluchting’

Naast de vaak permanente gezondheidsschade hebben mensen die ziek zijn geworden door stoffen vaak problemen met het verhalen van de schade. Dit overkwam ook Darnell Ramnath, een van de eerste aanvragers van de tegemoetkoming. De oud-procesoperator uit Zoetermeer lijdt aan allergisch beroepsastma en is een procedure gestart tegen zijn voormalig werkgever. Ramnath heeft de ziekte opgelopen door een incident met een sensibiliserende stof, waarvan al eerder was gebleken dat hij daar allergisch voor was. Als zijn vrouw een nieuwsbericht leest over de regeling TSB, seint zij hem in. ‘Fijn hoe het instituut de zaken zo netjes heeft geregeld’, blikt Ramnath terug. ‘De aanvraag bij het ISBG heeft een paar maanden geduurd, terwijl de rechtszaak voor de aansprakelijkheid al zeven jaar loopt. Het is een hele opluchting om erkenning te krijgen van een deskundige partij die een objectief, neutraal oordeel velt.’

Financiële compensatie krijgt vaste vorm

De regeling TSB vormt een blijk van erkenning en teken van betrokkenheid van de samenleving bij het leed van mensen met een beroepsziekte. De Long Alliantie Nederland is verheugd dat de financiële compensatie met de TSB nu vaste vorm heeft gekregen. De LAN heeft al in 2014 met een actieplan aandacht gevraagd voor het probleem van longziekten als gevolg van het contact met stoffen. De LAN heeft het boekje ‘Ademnood’ uitgebracht, samengesteld uit interviews met mensen met een longziekte door het werk. Daarnaast is er regelmatig contact geweest met de Commissie Heerts, die in opdracht van het kabinet heeft onderzocht hoe de afhandeling van beroepsziekteclaims kan worden vereenvoudigd. De commissie onderstreepte daarnaast het belang van goede preventie. Ook de LAN zou graag zien dat de preventie van beroepsziekten door het werken met stoffen in de toekomst verbetert.  

Meer informatie

Wilt u meer weten over de regeling TSB? Of wilt u zelf een aanvraag doen voor de tegemoetkoming? Kijk dan op www.isbg.nl. Op de website leest u ook de persoonlijke verhalen van mensen met een beroepsziekte, waaronder het verhaal van Darnell Ramnath.