AstmaVereniging Nederland en Davos en Long Alliantie Nederland presenteren verkenning kinderen met astma, (inhalatie)allergie en luchtwegklachten

Geplaatst op: april 11, 2023

Veel kinderen hebben een longziekte, ontwikkelen luchtwegklachten of krijgen te maken met beschadigde longen. Nu al is astma de meest voorkomende chronische kinderziekte in Nederland. En dit aantal kinderen stijgt. Leefstijl, klimaatverandering en luchtvervuiling spelen een rol.

De astmaVereniging Nederland en Davos (VND) en de Long Alliantie Nederland hebben een verkenning uitgevoerd om de problemen en mogelijke oplossingen rondom kinderen met astma, allergie en luchtwegklachten in kaart te brengen. Hiervoor zijn er diverse gesprekken gevoerd met een groot aantal mensen en organisaties. Uitkomst van deze verkenning is dat het besef over de urgentie ontbreekt in Nederland voor een betere aanpak van astma, allergie en luchtwegklachten bij kinderen. Er is veel onbekendheid over dit probleem, veel kinderen blijven onder de radar en de zorg voor deze kinderen is op veel plaatsen onvoldoende gestroomlijnd.

De verkenning doet een viertal aanbevelingen:

  1. Geef meer bekendheid aan ingrijpende jeugdervaringen en de relatie met longziekten
  2. Maak een leef- zorgpad astma bij kinderen.
  3. Schaal de Luchtbrug verder op, met een connectie naar de eerste lijn.
  4. Kom gezamenlijk tot een actieprogramma, met doelstellingen en concrete activiteiten.

Een uitgebreid artikel over de verkenning is lezen in Reactie het blad van de VND.

De verkenning is hier te vinden.