Longziekten en werk

Jaarlijks sterven ruim 3000 mensen in Nederland door blootstelling aan stoffen op het werk (waaronder beroepslongziekten). Bij ca. 15% van de gevallen van zowel astma als COPD speelt werk een grote rol.

Veel patiënten met gezondheidsklachten realiseren zich niet dat deze worden veroorzaakt door het werk. In veel gevallen wordt de link met het werk niet, of pas in een laat stadium gelegd. Vervelend voor zowel patiënt als zorgverlener, omdat de juiste diagnose en maatregelen tegen verergering van de klachten daardoor lang op zich laten wachten.

 

Aanpak longziekten en werk

Met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de LAN gestart met het project preventie beroepslongziekten, met als doel om beroeps(long)ziekten te voorkomen, eerder op te sporen en beter te behandelen. Het project richt zich op:

  1. bewustwording van de gevaren van stoffen bij werkgevers en werknemers
  2. bewustwording van het belang van arbeid bij artsen en andere zorgverleners en het verbeteren van de arbocuratieve samenwerking

De LAN werkt in dit project samen met een klankbordgroep beroepslongziekten met daarin verschillende deskundigen uit het veld.

 

Pilots Signaleren beroepslongziekten

Via twee pilots is in 2019-2020 gekeken naar hoe de signalering en behandeling van mensen met werkgerelateerde longklachten kan worden verbeterd. In deze pilots is de expertise van een bedrijfsarts en een arbeidshygiënist ingezet in een multidisciplinair teamoverleg (MDO). In deze pilots hebben 8 huisartsenpraktijken meegewerkt aangesloten bij zorggroep Cohesie in Noord Limburg en het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam.

 

E-learning signaleren beroepslongziekten

Via de gratis e-learning ‘signaleren beroepslongziekten’ worden artsen en zorgverleners geïnformeerd over de rol die werken met stoffen speelt bij longziekten en het belang van vroegtijdige signalering. Artsen en andere zorgverleners ontvangen twee accreditatiepunten voor het doorlopen van deze e-learning.

Meer informatie is te vinden via: E-learning signaleren beroepslongziekten

 

Meer informatie voor zorgverleners

We hebben hier een overzicht voor zorgverleners van richtlijnen, gespecialiseerde klinieken, praktische tools en links naar meer informatie op het gebied van werkgerelateerde longklachten.

Voor meer informatie over beroepslongziekten kunt u contact opnemen met drs. Heleen den Besten, Sr. Projectleider Arbeid en Zorg bij de Long Alliantie Nederland, denbesten@longalliantie.nl.

 

Publicaties